English version
Willy Pedersen

Willy Pedersen

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Sosiologi

Emner

Kjønn   Oppvekst   Livskvalitet   Kvalitativ metode   Kulturanalyse   Populærkultur   Avhengighet   Alkohol

Regioner

Europa

Land

Norge

Forskningsgrupper

Forskningsprosjekter

  • Oslo-ungdom i koronatiden

    Oslo-ungdom i koronatiden er en unik undersøkelse som vil gi innblikk i hvordan korona-epidemien har påvirket ungdom i Oslo.

  • Ung i Norge

    Ung i Norge er Norges første store longitudinelle ungdomsundersøkelse og følger personer fra ungdomsårene og inn i voksen alder. Siste datainnsamling ble gjennomført høsten 2020 og våren 2021.

Vitenskapelige publikasjoner

Hart, Rannveig Kaldager; Pedersen, Willy; Skardhamar, Torbjørn (2022). Blowing in the wind? Testing the effect of weather on the spatial distribution of crime using Generalized Additive Models. 13 s. Crime Science . Vol. 11.
https://hdl.handle.net/11250/3046779

Enstad, Frøydis; Pedersen, Willy; von Soest, Tilmann (2022). Adolescent and young adult drunkenness and future educational attainment and labour market integration: A population-based longitudinal study. Journal of Studies on Alcohol and Drugs . Vol. 84.
http://hdl.handle.net/10852/99849

Pedersen, Willy (2022). Rus, ritualer og ruspolitikk. Frønes, Ivar; Kjølsrød, Lise (Red.). Det norske samfunn - Bind 3. Kapittel 41. s. 176-196. Gyldendal Akademisk.

Berger, Eirik Jerven; Pedersen, Willy; Sandberg, Sveinung (2022). Pathways to Drug Dealing in the Middle and Upper Classes: Early Marginalization, Relative Disadvantage and Countercultural Opposition. 17 s. British Journal of Criminology .
https://hdl.handle.net/11250/3046069

Pedersen, Willy; Mastekaasa, Arne; von Soest, Tilmann (2022). Cannabis and Tobacco Use Among Young People and Labor Market Outcomes in Midlife: A 23-Year Population-Based Longitudinal Study. Journal of Studies on Alcohol and Drugs . Vol. 83.

Pedersen, Willy; Holst, Cathrine; Fjell, Live Kjos (2021). Warriors against the ‘War on Drugs’: Lay experts in Norwegian drug policy. Current Sociology .

Røgeberg, Ole; Pedersen, Willy (2021). Help-seeking behaviour among illegal substance users. Tidsskrift for Den norske legeforening .

Pedersen, Willy; Bakken, Anders; Stefansen, Kari; von Soest, Tilmann (2021). Sexual victimization in the digital age: A population-based study of physical and image-based sexual abuse among adolescents. 12 s. Archives of Sexual Behavior .
http://hdl.handle.net/10852/90855

Pedersen, Willy; Moffitt, Terrie; von Soest, Tilmann (2021). Privileged background protects against drug charges: A long-term population-based longitudinal study  . 7 s. International journal of drug policy . Vol. 100.
http://hdl.handle.net/10852/90854

Pedersen, Willy; Slagstad, Ketil; von Soest, Tilmann (2021). Nye seksualiteter, nye kjønn?. Ødegård, Guro; Pedersen, Willy (Red.). UNGDOMMEN. Kapittel 13. s. 295-315. Cappelen Damm Akademisk.
http://hdl.handle.net/10852/89388

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig