English version
Stella Tsotsi

Stella Tsotsi

Kort om

Jeg er interessert i risikofaktorer som kan gjøre barn og unge mer utsatt for å utvikle psykopatologi. Disse risikofaktorene involverer: 1) barns selvregulering (f.eks. eksekutive funksjoner, emosjonsregulering, temperament); 2) foreldrefaktorer, f.eks. psykiske problemer og aspekter ved foreldreskap (transgenerasjonell overføring av psykiske helseproblemer); 3) biologiske indekser, f. eks. genotype og epigenetiske prosesser. Jeg er også interessert i implementering av tidlige intervensjoner for å hjelpe barna mot risikoen. Jeg er utdannet klinisk nevropsykolog og har forskningserfaring fra å jobbe i store multidisiplinære kohortstudier med fokus på de ovennevnte forskningsinteressene.

Min nåværende forskning involverer å undersøke samtidig forekomst av aggresjon og internaliseringsvansker hos barn og unge og rollen til genetiske og epigenetiske mekanismer i sammenhengen mellom stress i tidlig liv, aspekter ved foreldreskap og sosio-emosjonelle vansker hos barn.

Jeg samarbeider med forskere i Montreal og Ottawa (Canada), Amsterdam og Rotterdam (Nederland), Saarbrücken (Tyskland), Manchester (Storbritannia) og Singapore for å forstå hvordan foreldres psykiske helse og foreldreskap former barns emosjonelle kompetanse og mottakelighet for psykopatologi.

Jeg er peer reviewer for ulike tidsskrifter som Journal of Affective Disorders, Journal of Social and Personal Relationships og Infant and Child Development.

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner

Oftedal, Aurora; Tsotsi, Stella ; Kaasen, Anne ; Kozlowski Mayerhofer, Lilian Juliane; Røysamb, Espen; Smajlagic, Dinka; Tanbo, Tom Gunnar; Bekkhus, Mona (2023). Anxiety and depression in expectant parents: ART versus spontaneous conception. Human Reproduction. Vol. 38.
https://doi.org/10.1093/humrep/dead133

Tsotsi, Stella ; Goh, Shaun; Coplan, Robert J.; Bølstad, Evalill; Czajkowski, Nikolai Olavi; Smajlagic, Dinka; Bekkhus, Mona (2023). Co-occurrence of internalizing difficulties and aggression in early childhood and risk of mental health problems in middle childhood. 12 s. International Journal of Behavioral Development. Vol. 47.
https://doi.org/10.1177/01650254231187902

Low, Ann; Yu, Yue; Sim, Lit Wee; Bureau, Jean Francois; Tan, Ngiap Chuan; Chen, Helen; Yang, Yang; Cheon, Bobby; Lee, Kerry; Bakermans-Kranenburg, Marian; Tsotsi, Stella ; Rifkin-Graboi, Anne (2023). Maternal distress and parenting during COVID-19: differential effects related to pre-pandemic distress?. BMC Psychiatry. Vol. 23.
https://doi.org/10.1186/s12888-023-04867-w

Rifkin-Graboi, Anne; Tsotsi, Stella ; Syazwana, Nadhrah; Stephenson, Mary C.; Sim, Lit Wee; Lee, Kerry (2023). Variation in maternal sensitivity and the development of memory biases in preschoolers. Frontiers in Behavioral Neuroscience. Vol. 17.
https://doi.org/10.3389/fnbeh.2023.1093619

Svendsrud, Hedvig; Fredriksen, Eivor; Moe, Vibeke; Smith, Lars; Tsotsi, Stella ; Ullebø, Anne Karin; Brean, Gro Vatne; Kaasen, Anne ; Bekkhus, Mona (2023). Becoming Dad: Expectant Fathers’ Attachment Style and Prenatal Representations of the Unborn Child. Children. Vol. 10.
https://doi.org/10.3390/children10071187

Bekkhus, Mona ; Lee, Yunsung; Samuelsen, Sven Ove; Tsotsi, Stella ; Magnus, Per Minor (2022). Maternal and paternal anxiety during pregnancy: Comparing the effects on behavioral problems in offspring. 14 s. PLOS ONE. Vol. 17.
https://doi.org/10.1371/journal.pone.0275085

Tsotsi, Stella ; Borelli, Jessica L.; Backer, Mumtaz; Veragoo, Noraini; Abdulla, Nurshuhadah; Tan, Kok Hian; Chong, Yap Seng; Chen, Helen; Meaney, Michael J.; Broekman, Birit; Rifkin-Graboi, Anne (2021). Preschoolers’ emotion reactivity and regulation: Links with maternal psychological distress and child behavior problems. Development and Psychopathology.
https://doi.org/10.1017/S0954579421000936

Tsotsi, Stella ; Rifkin-Graboi, Anne; Borelli, Jessica L.; Chong, Yap Seng; Rajadurai, Victor Samuel; Chua, Mei Chien; Broekman, Birit; Meaney, Michael; Qiu, Anqi (2021). Neonatal brain and physiological reactivity in preschoolers: An initial investigation in an Asian sample. Journal of Psychiatric Research.
https://doi.org/10.1016/j.jpsychires.2021.11.010

Rifkin-Graboi, Anne; Goh, Shaun Kok-Yew; Chong, Hui Jun; Tsotsi, Stella ; Sim, Lit Wee; Tan, Kok Hian; Chong, Yap Seng; Meaney, Michael J. (2021). Caregiving adversity during infancy and preschool cognitive function: adaptations to context?. Journal of Developmental Origins of Health and Disease.
https://doi.org/10.1017/S2040174420001348

Delgadillo, Desiree; Borapai, Sameen; Pressman, Sarah D.; Goldstein, Alison; Bureau, Jean-François; Schmiedel, Sabrina; Backer, Mumtaz; Broekman, Birit; Tan, Kok Hian; Chong, Yap Seng; Chen, Helen; Zalta, Alyson K.; Meaney, Michael J.; Rifkin-Graboi, Anne; Tsotsi, Stella ; Borelli, Jessica L. (2021). Maternal expressions of positive emotion for children predicts children’s respiratory sinus arrhythmia surrounding stress. Developmental Psychobiology.
https://doi.org/10.1002/dev.22082

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig