English version

Ungdomsforskning

NOVA er det sentrale miljøet for forskning om ungdom i Norge. Tematisk spenner forskningen i Seksjon for ungdomsforskning svært bredt, og dekker de fleste sidene ved oppveksten og livssituasjonen til ungdom i Norge i dag.

Vi forsker på ungdom som aldersgruppe i samfunnet, på ungdomstiden som en fase i livsløpet og på tjenester og arenaer rundt de unge.  

Store løpende datainnsamlinger – både kvantitative og kvalitative – med ungdom som informanter utgjør et tyngdepunkt i forskningen. 

Forskningen vår handler ofte om ungdoms hverdagsliv – om familie, fritid og idrett, om skole og utdanning og demokratisk deltagelse. I tillegg forsker vi på ulike typer risiko i ungdomstida for eksempel knyttet til psykiske helse, seksuelle grenser, vold og annen problematferd. 

Forskningsinstituttet NOVA har i mange år rettet søkelyset mot minoritetsungdom og forholdet mellom majoritet og minoritet i et flerkulturelt samfunn. Overganger fra barn til ungdom og fra utdanning til arbeidsliv er et annet satsingsområde. Interessen for reproduksjon av sosial ulikhet og mekanismene bak dette går igjen som en sentral tematikk i mye av forskningen.

I tillegg til å bidra med forskning av høy kvalitet og gode data ønsker seksjon for ungdomsforskning å være et samlende miljø for forskning om ungdom i Norge og Norden. 

Forskningsleder

Laster inn ...
30 år med ungdomsforskning!

I 2021 var det 30 år siden det som senere har blitt ungdomsforskningsmiljøet på NOVA, ble etablert. Vi feirer blant annet med bok og podkast. Forskningen ble også presentert på Ungdatakonferansen.

illustrasjon: 30 år med ungdomsforskning, bok og podkast
Nordisk tidsskrift for ungdomsforskning

Nordisk tidsskrift for ungdomsforskning gis ut i samarbeid med Universitetsforlaget og er åpent tilgjengelig.

Mira Aaboen Sletten og Ingunn Marie Eriksen

Nyheter fra seksjonen

Politibil i Oslo på nattestid
Forebygging av ungdomskriminalitet – hva virker?

Tillit er en av flere ting som er viktig for å for å forebygge ungdomskriminalitet, viser ny forskning.

Politiet passer på demonstrasjon foran Stortinget
Ny studie: Historisk lav støtte til strengere straffer

På få år har vi endret oppfatningen vår om straff betydelig. En fersk rapport viser at det er stadig færre som ønsker strengere straffer.

Foreldre må snakke mer om det positive ved skjermbruk

– Når barn og voksne snakker sammen om skjermbruk og spilling handler det ofte om regler om når, og hvor lenge, de kan være på skjerm. Ikke om hva de gjør.

Mett Løvgren
Skal avdekke mørketal om kor utsette folk er for lovbrot

NOVA-forskar Mette Løvgren ved OsloMet skal leie arbeidet med dei årlege nasjonale tryggleiksundersøkingane dei neste fire åra. Målet er å få fram kunnskap om kor utsett befolkninga er for lovbrot i Noreg.

I klasserommet: Ung jente med stripete t-skjorte og blyant ser i kamera.
Ungdata junior: Mange barn gruer seg til å gå på skolen

De aller fleste 10–12-åringer i Norge sier de har det veldig bra, viser den første Ungdata junior-rapporten som er gitt ut på nasjonalt nivå.

Tre unge jenter som kommuniserer på smarttelefon. Rødhåret jente med gul genser i forgrunnen.
Slik har ungdomstiden endret seg på tretti år

– Det har skjedd store endringer i tenåringenes liv de siste 30 årene, og det er spesielt fire ting som skiller seg ut, sier forsker.