English version

Fra gutter til menn: Ulik utvikling av maskulinitet med ulike konsekvenser? (FRAGMEN)

Hva kjennetegner maskulinitet og maskuline praksiser i dagens Norge?

Prosjektet tar utgangspunkt i de todelte beskrivelsene av menn i dagens samfunn – som et problem for seg selv og for andre; og som overrepresentert både i samfunnets topp- og bunnsjikt. 

Det overordnede forskningsspørsmålet er hva som kjennetegner maskulinitet og maskuline praksiser i dagens Norge.  
Forskerne skal undersøke tre sentrale tema:

Prosjektet vil benytte kvalitative og kvantitative metoder og utnytte data fra flere kilder. Blant annet intervjuer fra databasene Seksualkultur i ungdomstida og Ungdom i endring, registerdata, Ungdata og Norsk Monitor. 

Resultatene fra prosjektet vil styrke den relativt knappe kunnskapen om menn og maskuliniteter i Norge, og være sentrale i utviklingen av nye forskningsprosjekter på NOVA, samt i å fremme forskningssamarbeid med andre institusjoner. 

  • Prosjektdeltakere

    Laster inn ...