English version
Jørn Ljunggren

Jørn Ljunggren

Kort om

Jørn Ljunggren er PhD i sosiologi og forsker ved seksjon for ungdomsforskning ved NOVA, OsloMet.

Ljunggrens faglige hovedinteresser ligger innenfor områdene sosial lagdeling, sosial klasse, urban ulikhet, makt og sosiale ulikheter i tillit og politisk deltakelse. Av spesiell interesse er koblingen mellom forskjellige ulikhetsfaktorer som kjønn, minoritetsbakgrunn og klasse.

 

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Sosiologi

Emner

Kjønn   Segregasjon   Sosial ulikhet   Ungdom   Politisk deltagelse   Interseksjonalitet   Klasseanalyse   Menn og maskuliniteter   Tillit

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Helle, Gunnar Bugge; Flemmen, Magne Paalgard; Andersen, Patrick Lie ; Ljunggren, Jørn (2023). En skjult utestengning fra politikk: Kulturell klasseanalyse og politisk ulikhet. Agora.
https://doi.org/10.18261/agora.41.2-3.6

Andersen, Patrick Lie ; Ljunggren, Jørn (2021). Tillitsfulle vinnere? Klasseforskjeller i tillit blant osloungdom. Ljunggren, Jørn; Hansen, Marianne Nordli (Red.). Arbeiderklassen. s. 413-432. Cappelen Damm Akademisk.

Ljunggren, Jørn (2021). Hvordan skape en arbeidskar. Ljunggren, Jørn; Hansen, Marianne Nordli (Red.). Arbeiderklassen. s. 199-214. Cappelen Damm Akademisk.

Hansen, Marianne Nordli; Ljunggren, Jørn (2021). Arbeiderklassen i Norge - definisjon, sammensetning og endring. Ljunggren, Jørn; Hansen, Marianne Nordli (Red.). Arbeiderklassen. s. 37-62. Cappelen Damm Akademisk.

Ljunggren, Jørn (2021). Å åpne opp arbeiderklassen. Ljunggren, Jørn; Hansen, Marianne Nordli (Red.). Arbeiderklassen. s. 19-36. Cappelen Damm Akademisk.

Ljunggren, Jørn ; Hansen, Marianne Nordli (2021). Arbeiderklassen. ISBN: 9788202646240. 494 s. Cappelen Damm Akademisk.

Helland, Håvard ; Ljunggren, Jørn (2021). Arbeidere og yrkesstatus i Likhets-Norge. Ljunggren, Jørn; Hansen, Marianne Nordli (Red.). Arbeiderklassen. s. 293-312. Cappelen Damm Akademisk.

Ljunggren, Jørn ; Orupabo, Julia (2020). Moving beyond: narratives of higher educational aspirations among descendants of immigrants in vocational training. 15 s. British Journal of Sociology of Education. Vol. 41.
https://doi.org/10.1080/01425692.2020.1776593

Halvorsen, Pål; Ljunggren, Jørn (2020). A new generation of business masculinity? Privileged high school boys in a gender egalitarian context. Gender and Education. Vol. 33.
https://doi.org/10.1080/09540253.2020.1792845

Eimhjellen, Ivar; Ljunggren, Jørn (2018). Demokratisering av deltakelse gjennom sosiale medier. Sosial ulikhet i nordmenns digitale samfunnsengasjement. Enjolras, Bernard; Eimhjellen, Ivar (Red.). Fra kollektiv til konnektiv handling? Nye former for samfunnsengasjement og kollektiv handling i Norge . s. 63-100. Cappelen Damm Akademisk.
https://doi.org/10.23865/noasp.45.ch3

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig