English version
Håvard Helland

Håvard Helland

Kort om

Håvard Helland er sosiolog (mag. art. og dr. polit. fra Universitetet i Oslo). Hans interesseområder er sosial ulikhet i utdanning og arbeidsmarked, ulikhetsdimensjoner innenfor den høyt utdannede middelklassen, profesjoner, utdanningsvalg, valg av utdanningsretning, skoleprestasjoner, etniske minoriteters utdannings- og arbeidsmarkedskarriere.
Medlem av flere forskningsnettverk (bl.a. Nordic Fields of Higher Education, International Study of City Youth, RC28 i den Internasjonale Sosiologforeningen, Transitions in Youth).
For tiden er han involvert i flere prosjekter: et prosjekt om betydningen av sertifisering og andre lukningsmekanismer i arbeidsmarkedet, et nordisk prosjekt som sammenligner rekrutteringsmønstre i høyere utdanning i Danmark, Finland, Norge og Sverige, og et internasjonalt komparativt prosjekt som følger ungdom gjennom videregående skole i 13 storbyer i forskjellige land.

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Sosiologi

Emner

Lagdeling   Arbeid   Arbeidsmarked   Sosial ulikhet   Ungdom   Utdanning   Innvandring   Utdannningsvalg   Utdanningsretning

Land

Norge

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Helland, Håvard; Wiborg, Øyvind Nicolay; Røberg, Karl Ingar Kittelsen (2023). Who chooses fast-track programs in mathematics? The role of class origin, ethnicity, and gender among Norwegian lower-secondary students. European Societies .

Bakken, Anders; Heggen, Kåre; Helland, Håvard (2022). Utdanning. Frønes, Ivar; Kjølsrød, Lise (Red.). Det norske samfunn : bind 2. kapittel 24. s. 179-205. Gyldendal Akademisk.

Serediak, Olga; Helland, Håvard (2022). Family background and the likelihood of pursuing a university degree abroad: heterogeneity in educational fields. British Journal of Sociology of Education .

Alecu, Andreea Ioana; Helland, Håvard; Hjellbrekke, Johannes; Jarness, Vegard (2022). Who you know: The classed structure of social capital. British Journal of Sociology . Vol. 73.

Helland, Håvard; Hovdhaugen, Elisabeth (2021). Degree completion in short professional courses: does family background matter?. Journal of Further and Higher Education .
https://hdl.handle.net/11250/2836871

Helland, Håvard; Ljunggren, Jørn (2021). Arbeidere og yrkesstatus i Likhets-Norge. Ljunggren, Jørn; Hansen, Marianne Nordli (Red.). Arbeiderklassen. 15. s. 293-312. Cappelen Damm Akademisk.

Strømme, Thea Bertnes; Helland, Håvard (2020). Parents’ educational involvement: Types of resources and forms of involvement in four countries. British Educational Research Journal (BERJ) . Vol. 46.

Skogen, Ketil; Helland, Håvard; Kaltenborn, Bjørn Petter (2018). Concern about climate change, biodiversity loss, habitat degradation and landscape change: Embedded in different packages of environmental concern?. Journal for Nature Conservation . Vol. 44.
http://hdl.handle.net/11250/2502762

Helland, Håvard; Wiborg, Øyvind N (2018). How do parents’ educational fields affect the choice of educational field?. British Journal of Sociology . Vol. 70.
http://hdl.handle.net/10852/68319

Drange, Ida; Helland, Håvard (2018). The Sheltering Effect of Occupational Closure? Consequences for Ethnic Minorities' Earnings. Work and occupations . Vol. 46.

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig