English version
Thea Bertnes Strømme

Thea Bertnes Strømme

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Ebad Fardzadeh, Haghish; Obaidi, Milan; Strømme, Thea Bertnes; Bjørgo, Tore; Grønnerød, Cato (2023). Mental Health, Well-Being, and Adolescent Extremism: A Machine Learning Study on Risk and Protective Factors. Research on Child and Adolescent Psychopathology.
https://doi.org/10.1007/s10802-023-01105-5

Hansen, Marianne Nordli; Strømme, Thea Bertnes (2021). Historical change in an elite profession—Class origins and grades among law graduates over 200 years. 21 s. British Journal of Sociology. Vol. 72.
https://doi.org/10.1111/1468-4446.12852

Jarness, Vegard; Strømme, Thea Bertnes (2021). Advantages of upper-class backgrounds: Forms of capital, school cultures and educational performance. Sociological Review.
https://doi.org/10.1177/00380261211061946

Myklebust, Runa Brandal; Seehuus, Sara Marie Jorunn; Strømme, Thea Bertnes (2021). Betydningen av kjønn og skoleprestasjoner for utdannings- og arbeidsmarkedsutfall. Krumsvik, Rune Johan (Red.). Hva vet vi om skoleprestasjoner? Ulike perspektiver på skolegang og skoleprestasjoner. s. 229-245. Fagbokforlaget.

Strømme, Thea Bertnes; Helland, Håvard (2020). Parents’ educational involvement: Types of resources and forms of involvement in four countries. British Educational Research Journal (BERJ). Vol. 46.
https://doi.org/10.1002/berj.3609

Strømme, Thea Bertnes (2020). Vocational and academic decisions in ‘classed’ school environments. Journal of Education and Work. Vol. 33.
https://doi.org/10.1080/13639080.2020.1754365

Strømme, Thea Bertnes (2020). Educational aspirations and decisions in Barcelona, Spain and Bergen, Norway: the significance of class and class fractions. Journal of Youth Studies.
https://doi.org/10.1080/13676261.2020.1741526

Strømme, Thea Bertnes (2019). School Misconduct in a Unified System: Norwegian 10th Graders in Bergen. Demanet, Jannick; Van Houtte, Mieke (Red.). Resisting Education: A Cross-National Study on Systems and School Effects. s. 103-116. Springer.
https://doi.org/10.1007/978-3-030-04227-1_5

Strømme, Thea Bertnes; Hansen, Marianne Nordli (2017). Closure in the elite professions: the field of law and medicine in an egalitarian context. Journal of Education and Work. Vol. 30.
https://doi.org/10.1080/13639080.2017.1278906

Hansen, Marianne Nordli; Strømme, Thea Bertnes (2014). De klassiske profesjonene - fortsatt eliteprofesjoner?. Korsnes, Olav; Hansen, Marianne Nordli; Hjellbrekke, Johannes (Red.). Elite og klasse i et egalitært samfunn. s. 39-53. Universitetsforlaget.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig