English version
Lasse Holtar

Lasse Holtar

Publikasjoner og forskningsresultater

Forskningsrapporter

Holtar, Lasse (2023). Rekrutteringsmønstre ved OsloMet – storbyuniversitetet, Universitetet i Oslo og Universitetet i Sørøst-Norge. ISBN: 978-82-8364-554-5. 21 s. OsloMet - storbyuniversitetet .

Vikan Sjurgard, Kristin; Holtar, Lasse (2023). Rekrutteringsmønstre til bachelor- og masterprogrammene ved Fakultet for teknologi, kunst og design, OsloMet – storbyuniversitetet. ISBN: 978-82-8364-523-1. 213 s. OsloMet - storbyuniversitetet.

Vikan Sjurgard, Kristin; Holtar, Lasse (2023). Rekrutteringsmønstre til bachelor- og masterprogrammene ved Fakultet for helsevitenskap, OsloMet – storbyuniversitetet. ISBN: 978-82-8364-525-5. 286 s. OsloMet - storbyuniversitetet.

Vikan Sjurgard, Kristin; Holtar, Lasse ; Helland, Håvard (2023). Rekruttering til profesjonsutdanninger. ISBN: 978-82-8364-556-9. 27 s. OsloMet - storbyuniversitetet.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig