English version

Ungdom i endring

Hvordan utspiller sosial ulikhet seg i ungdomstida? Hvordan gir ulikhetsskapende mekanismer utslag gjennom ungdomstiden innenfor områder som utdanning, helse, fritid, relasjoner og risikoatferd? Dette er spørsmål vi skal undersøke i prosjektet Ungdom i endring.

Data og metode

Ungdom i endring er en tematisk bred, kvalitativ, longitudinell datainnsamling. Prosjektet bygger på og er et supplement til den kunnskapen som generes gjennom Ungdata (ungdata.no).

Databasen består av gjentatte intervjuer med 81 ungdommer i fire ulike oppvekstmiljøer i Norge. Den første intervjurunden (T1) var intervjuer med 13-åringer høsten 2018. Ungdommene har deretter blitt opp med gjentatte intervjuer, blant annet under korona-nedstengingen. Vi har også intervjuet ungdommenes foreldre.

Forskning

Ungdom i endring har så langt generert artikler, bokkapitler og rapporter blant annet om kjønn og fritid, unges framtidsorienteringer, ungdom på bygda, ungdomstid under Covid-19-epidemien og foreldres rolle i ungdomsidretten.

Materialet er hovedgrunnlaget til Lifechances, et stort NFR-prosjekt om ungdoms ulike livssjanser, og Funore, et nordisk prosjekt om distriktsungdom. Ungdom i endring benyttes også i en pågående ph.d.-studie, og bygges ut via flere masteroppgaver.

Flere prosjekter

Aktuelt fra prosjektet

Jente sitter på autovernet i landlig strøk og spiser en is.
Overraskende funn om ungdommers liv på bygda

NOVA-forskere har undersøkt hvordan ungdom i distriktene har det.

Tenåringsjente sitter og ser på telefonen sin.
Fem lærdommer fra ungdommenes koronaerfaringer

Hvordan gikk det med ungdommen under nedstengingen av samfunnet i vår? Dette har NOVA-forskere undersøkt i en ny studie.

Illustrasjonsbilde av skoleelever som sitter og jobber.
Hvordan påvirker foreldrene norske ungdommers skolestress?

NOVA-forsker Ingunn Marie Eriksen har intervjuet norske ungdommer om skolestress og foreldrepress.

Illustrasjonsbilde av ungdommer som sitter i et rom.
Ungdomslivet på bygda og i byene er overraskende likt

Det er små forskjeller mellom ungdomslivet i distriktene og i sentrale strøk, ifølge nye tall fra Ungdata-undersøkelsen.

Guttebein sparker fotball på gressmatte
Hvorfor er det nesten ingen jenter som sier de vil satse på idrett?

Forskere fra OsloMet har sett på hva 13-åringer gjør på fritiden. Idrett er mest populært, men det er nesten bare gutter som sier at de vil satse.