English version

Ungdom under korona

Dette prosjektet handler om ungdommenes opplevelser av samfunnets nedstenging under koronapandemien.

I dette prosjektet undersøker vi hvordan norske ungdommer erfarte og håndterte samfunnets nedstenging under koronapandemien våren 2020. På dette tidspunktet gjaldt de strengeste smitteverntiltakene: Skolene var stengt. Kulturarrangementer, idrettsarrangementer og organisert idrettsaktivitet var forbudt, også om det var utendørs.

På dette tidspunktet økte antallet smittede og døde i Norge hver dag. Dette var en situasjon verken ungdommene eller foreldrene deres hadde opplevd tidligere.

To prosjektfaser

I første fase undersøker vi hvordan ungdommene hadde det under koronanedstengingen – deres tilfredshet med livet, de viktigste elementene som var med på å forme erfaringene deres og hva som forklarer de ulike erfaringene de hadde: premisser og ressurser i ungdommene selv og i deres omgivelser.

Videre undersøker vi hvordan de fortolket og erfarte smitteverntiltakene og hvilket rom ungdommene hadde og benyttet seg av for kritisk medborgerskap.

I andre fase analyserer vi dataene for mer langsiktige lærdommer fra koronasituasjonen ved å se ungdommenes erfaringer i lys av deres bakgrunn (som familieressurser, sosial klasse og ungdommenes tidligere erfaringer).

Studien bygger på 40 intervjuer med deltagere i Ungdom i endring, en kvalitativ longitudinell intervjustudie med ungdommer fra fire ulike oppvekststeder i Norge. Denne rapporten baserer seg på telefonintervjuer foretatt april 2020, da de gikk de i niende klasse, men trekker også veksler på tidligere intervjuer med ungdommene fra 2018 da de gikk i åttende klasse.

Aktuelt fra prosjektet

Tenåringsjente sitter og ser på telefonen sin.
Fem lærdommer fra ungdommenes koronaerfaringer

Hvordan gikk det med ungdommen under nedstengingen av samfunnet i vår? Dette har NOVA-forskere undersøkt i en ny studie.