English version
Ingunn Marie Eriksen

Ingunn Marie Eriksen

Kort om

Ingunn Eriksen er forsker ved NOVA, seksjon for forskning om ungdom, skole og ungdomskultur. Hun har PhD i kulturstudier (2013) fra UiO. Hennes forskningsinteresser inkluderer ungdoms jevnalderrelasjoner, betydningen av etnisitet og kjønn i unges liv, psykisk helse, skolemiljø og mobbing. Hun har primært jobbet med kvalitative forskningsmetoder, både intervju og feltarbeid.

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Humaniora   Samfunnsvitenskap   Sosialantropologi   Sosiologi

Emner

Kjønn   Etnisitet   Kvalitativ metode   Ungdom   Mobbing   Psykisk helse   Skole   Skolemiljø

Forskningsgrupper

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Smette, Ingrid; Eriksen, Ingunn Marie (2023). From Gendered Borderwork to Ethnic Boundaries: The Case of Two Norwegian Schools. Oeur, Freeden Blume; Pascoe, C. J. (Red.). Gender replay: On kids, school and feminism. Chapter 6. New York University Press.

Eriksen, Ingunn Marie; Stefansen, Kari; Smette, Ingrid (2022). Inequalities in the making: the role of young people’s relational resources through the COVID-19 lockdown. Journal of Youth Studies .
https://hdl.handle.net/10037/27708

Eriksen, Ingunn Marie; Stefansen, Kari (2021). Mapping young Norwegians' self-projects and future orientations. Nico, Magda; Pollock, Gary (Red.). The Routledge Handbook of Contemporary Inequalities and the Life Course. 20. s. 261-271. Taylor & Francis.

Eriksen, Ingunn Marie; Stefansen, Kari; Ødegård, Guro (2021). Fire typer ungdomsliv: Ressurser, relasjoner og stedets betydning. Ødegård, Guro; Pedersen, Willy (Red.). UNGDOMMEN. 3. s. 63-86. Cappelen Damm Akademisk.

Eriksen, Ingunn Marie; Walseth, Kristin (2021). Med kropp som prosjekt. Ødegård, Guro; Pedersen, Willy (Red.). UNGDOMMEN. 7. s. 153-172. Cappelen Damm Akademisk.

Pedersen, Willy; Eriksen, Ingunn Marie (2021). Distribution of capital and school-related stress at elite high schools. Journal of Youth Studies .
http://hdl.handle.net/10852/90218

Eriksen, Ingunn Marie (2021). Duty, discipline and mental health problems: Young people’s pursuit of educational achievement and body ideals. Journal of Youth Studies .
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13676...

Eriksen, Ingunn Marie (2021). Teens’ dreams of becoming professional athletes: the gender gap in youths’ sports ambitions. Sport in Society: Cultures, Commerce, Media, Politics .
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/17430...

Eriksen, Ingunn Marie; Stefansen, Kari (2021). What are youth sports for? Youth sports parenting in working-class communities. Sport, Education and Society . Vol. 27.
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13573...

Eriksen, Ingunn Marie; Seland, Idunn (2020). Conceptualizing Well-being in Youth: The Potential of Youth Clubs. Young - Nordic Journal of Youth Research .

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig