English version
Lars Birger Davan

Lars Birger Davan

Forskningsgrupper

Forskningsprosjekter

  • Demokrati, læring og mobilisering for unge medborgere (DEMOCIT)

    Hvordan utvikler norske ungdommer demokratisk handlingskompetanse og tro på at deres meninger kan gjøre en politisk forskjell? Målet med DEMOCIT er å bidra til å redusere utviklingen av et “civic empowerment gap” i det norske demokratiet.

  • Ungdom under korona

    Dette prosjektet handler om ungdommenes opplevelser av samfunnets nedstenging under koronapandemien.

Vitenskapelige publikasjoner

Davan, Lars Birger ; Eriksen, Ingunn Marie (2024). Ungdommers levde medborgerskap: Betydningen av klassede foreldrepraksiser under pandemien. Norsk sosiologisk tidsskrift.
https://doi.org/10.18261/nost.8.4.4Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig