English version
Anders Granås Kjøstvedt

Anders Granås Kjøstvedt

Kort om

Jeg er førsteamanuensis i historie og historiedidaktikk ved Seksjon for samfunnsfag. Her underviser og veileder jeg lærerstudenter i ulike historieemner og historiedidaktikk.

Jeg har en PhD i historie fra Universitetet i Oslo (2010). Her undersøkte jeg den tyske nazibevegelsen i Berlin i opposisjonsårene før 1933, og skrev særlig om ideologi, propaganda og organisasjonsutvikling. Jeg har fortsatt å forske på nazismen – både som ideologi, bevegelse og regime – i årene etter, og har vært særlig opptatt av samspillet mellom befolkningen og regimet.

Siden 2020 har jeg vært en del av forskningsprosjektet Demokrati, læring og mobilisering for unge medborgere (DEMOCIT) et NFR-finansiert samarbeidsprosjekt mellom samfunnsfagseksjonen ved grunnskolelærerutdanningen og Seksjon for ungdomsforskning ved Velferdsforskningsinstituttet NOVA. Sammen med kollega Evy Jøsok undersøker jeg hvordan skolen kan bidra til økt demokratisk deltakelse blant ungdom, med særlig vekt utjevning av sentrale bakgrunnsvariablers påvirkning på elevenes politiske mestringstro.

Forskningsgrupper

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Jøsok, Evy ; Kjøstvedt, Anders Granås (2023). Politisk mestringstro og kontroversielle spørsmål i samfunnsfag. Nordidactica. Vol. 13.
https://journals.lub.lu.se/nordidactica/article/vi

Banik, Vibeke Kieding; Kjøstvedt, Anders Granås (2022). Kollektive minner og universalisering. Holocaust i den nye norske læreplanen for grunnskolen. Nordidactica. Vol. 12.

Kjøstvedt, Anders Granås (2019). Å tenke kritisk i møte med det uforståelige. Ferrer, Marlen; Wetlesen, Annika (Red.). Kritisk tenkning i samfunnsfag. s. 153-171. Universitetsforlaget.

Kjøstvedt, Anders Granås (2016). In the Shadow of the Lost War: The Nazi Movement and Labour Conflicts in the Weimar Period. Kjøstvedt, Anders Granås (Red.). New Political Ideas in the Aftermath of the Great War. s. 129-150. Palgrave Macmillan.
https://doi.org/10.1007/978-3-319-38915-8

Kjøstvedt, Anders Granås (2016). New Political Ideas in the Aftermath of the Great War. ISBN: 978-3-319-38914-1. 265 s. Palgrave Macmillan.

Kjøstvedt, Anders Granås (2016). Working towards the Volksgemeinschaft: Constructing a racial community at the Junkers aircraft factory. Politics, Religion & Ideology. Vol. 17.
https://doi.org/10.1080/21567689.2016.1157075

Kjøstvedt, Anders Granås (2015). "Widerstand und Ergebung": Dietrich Bonhoeffer og Bekjennelseskirken. Sørensen, Øystein; Hagtvet, Bernt; Brandal, Nik. (Red.). Demokratisk beredskap. Intellektuell motstand mot totalitære fristelser. s. 82-102. Dreyer Forlag A/S.

Kjøstvedt, Anders Granås (2014). Holocaust. Hagtvet, Bernt; Brandal, Nikolai; Thorsen, Dag Einar (Red.). Folkemordenes svarte bok, 2. utgave. s. 304-326. Universitetsforlaget.

Kjøstvedt, Anders Granås (2013). Kvinners rolle i fascismen og høyreradikalismen fra mellomkrigstiden til i dag. Jupskås, Anders Ravik; Jupskås, Anders Ravik (Red.). Akademiske perspektiver på 22. juli. s. 129-142. Akademisk Forlag.

Kjøstvedt, Anders Granås (2013). The Dynamics of Mobilisation: The Nazi Movement in Weimar Berlin. Politics, Religion & Ideology. Vol. 14.
https://doi.org/10.1080/21567689.2013.820433

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig