Skolemiljøprosjektet: En studie av elevenes psykososiale miljø

På oppdrag fra Utdanningsdirektoratet gjennomførte NOVA og AFI en studie av elevenes psykososiale miljø i grunnskolen.

Prosjektet innebar for det første en undersøkelse av hvordan fire skolemiljøprogrammer som har fått implementeringsstøtte av direktoratet, brukes i skolen og en vurdering av det empiriske grunnlaget for effektene som er påvist at programmene har.

For det andre studerte prosjektet hvordan skoler tar i bruk andre metoder for å forbedre elevenes trivsel og redusere uønsket atferd, og hvordan de psykososiale utfordringene i skolen fortoner seg fra elevenes eget perspektiv.

Aktuelt fra prosjektet

Studenter i trapp
Den skjulte mobbingen skolene ikke ser

Fire av ti som blir mobbet sier at de voksne ikke visste om det.

Barnehagejente i refleksvest sitter med ryggen til og ser på en gruppe barn på litt avstand.
Dette er de beste tiltakene mot mobbing

Voksne som er tilstede og bryr seg, er ett av tiltakene som har best effekt i kampen mot mobbing, ifølge forskere ved OsloMet.

Fire personar som står på ei scene og som har på seg gammaldagse kostyme.
Ver obs på desse formene for mobbing

Forsking frå OsloMet viser korleis mobbing kan oppstå i grupper.