English version
Kristin Walseth

Kristin Walseth

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Integreringsfag   Kvinne- og kjønnsstudier   Samfunnsvitenskapelige idrettsfag   Sosiologi

Emner

Kjønn   Integrasjon   Islam   Idrettssosiologi   Multikulturell identitet

Land

Norge

Forskningsprosjekter

  • Literacies for helse og livsmestring i skolen

    Dette forskningsprosjektet har som målsetning å både utvikle og prøve ut en ny didaktisk tilnærming til hvordan lærere kan undervise i det nye tverrfaglige emnet «Folkehelse og livsmestring» i grunnskolen.

Vitenskapelige publikasjoner

Langnes, Tonje Fjogstad; Walseth, Kristin (2021). This is what I learned about the body on social media: PETE students’ experiences with body pressure and body positivity. Sport, Education and Society .
https://doi.org/10.1080/13573322.2021.2022642

Eriksen, Ingunn Marie; Walseth, Kristin (2021). Med kropp som prosjekt. Ødegård, Guro; Pedersen, Willy (Red.). UNGDOMMEN. 7. s. 153-172. Cappelen Damm Akademisk.

Engebretsen, Berit; Walseth, Kristin; Elvebakk, Lisbeth (2020). Jenter og kroppsøving. Hvordan kan en aktivistisk tilnærming bedre jenters erfaring med kroppsøvingsfaget?. Norsk pedagogisk tidsskrift . Vol. 104.

Aartun, Iselin; Walseth, Kristin; Standal, Øyvind Førland; Kirk, David (2020). Pedagogies of embodiment in physical education - a literature review. Sport, Education and Society .

Walseth, Kristin (2019). Kroppsøving og kulturelt mangfold. Vinje, Erlend Ellefsen; Skrede, Joar (Red.). Fremtidens kroppsøvingslærer. kapittel. s. 30-50. Cappelen Damm Akademisk.

Aasland, Erik; Walseth, Kristin; Engelsrud, Gunn Helene (2019). The constitution of the ‘able’ and ‘less able’ student in physical education in Norway. Sport, Education and Society . Vol. 25.
https://hdl.handle.net/11250/2719448

Walseth, Kristin; Tidslevold, Thea (2019). Young women’s constructions of valued bodies: Healthy, athletic, beautiful and dieting bodies. International Review for the Sociology of Sport .

Elvebakk, Lisbeth; Engebretsen, Berit; Walseth, Kristin (2018). Kroppen på Instagram -Ungdoms refleksjoner rundt kroppsideal og kroppspress. Sundsdal, Einar; Øksnes, Maria; Haugen, Cecilie (Red.). Ungdom, danning og fellesskap. Samfunns- og kulturpedagogiske perspektiv. 5. s. 81-106. Cappelen Damm Akademisk.

Walseth, Kristin; Engebretsen, Berit; Elvebakk, Lisbeth (2018). Meaningful experiences in PE for all students: an activist research approach. Physical Education and Sport Pedagogy . Vol. 23.

Aasland, Erik; Walseth, Kristin; Engelsrud, Gunn (2017). The changing value of vigorous activity and the paradox of utilising exercise as punishment in physical education. Physical Education and Sport Pedagogy . Vol. 22.
http://hdl.handle.net/11250/2560893

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig