English version
Iselin Aartun

Iselin Aartun

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner

Aartun, Iselin ; Lambert, Karen; Walseth, Kristin (2023). How pupils’ playfulness creates possibilities for pleasure and learning in physical education. Physical Education and Sport Pedagogy.
https://doi.org/10.1080/17408989.2023.2235372

Aartun, Iselin ; Walseth, Kristin ; Standal, Øyvind Førland ; Kirk, David (2020). Pedagogies of embodiment in physical education - a literature review. Sport, Education and Society.
https://doi.org/10.1080/13573322.2020.1821182

Walseth, Kristin ; Aartun, Iselin ; Engelsrud, Gunn (2017). Girls’ bodily activities in physical education How current fitness and sport discourses influence girls’ identity construction. 18 s. Sport, Education and Society. Vol. 22.
https://doi.org/10.1080/13573322.2015.1050370Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig