English version
Ellen Oftedal Schwencke

Ellen Oftedal Schwencke

Kort om

Ellen Oftedal Schwencke er stipendiat i sosiologi ved Universitetet i Oslo. Hun er tilknyttet ungdomsseksjonen ved Velferdsforskningsinstituttet NOVA, OsloMet og forsker på ungdoms rus- og seksualkultur. Doktorgradsprosjektet handler om seksuell vold blant ungdom, der målet er å få en mer helhetlig og nyansert forståelse av hvordan dette skjer. Schwencke er særlig opptatt av hvordan rus og sosial klasse spiller inn i ungdoms seksualkultur. Doktorgradsprosjektet er en del av forskningsprogrammet om vold i nære relasjoner (Voldsprogrammet) på NOVA.

Schwencke har mastergrad i sosiologi fra Universitetet i Oslo (2021). Masteroppgaven handlet om cannabisbruk blant ungdom på Oslo vest, og var en del av UiO sin store PROMENTA-satsing. Etter fullført studium og fram til 2023 var Schwencke ansatt som vit.ass og deretter forsker III ved NOVA der hun jobbet med Ungdata, UngVold og et større seksualkulturprosjekt. Schwencke er også redaktør for sosiologen.no.

Forskningsprosjekter

  • Seksualkultur i ungdomstida

    Prosjektet skal undersøke hvordan ungdom forhandler, erfarer og håndterer spørsmål knyttet til seksualitet, seksuell helse og risiko.

  • Ung i Oslo 2023

    Ung i Oslo er Oslo kommunes Ungdataundersøkelse. Undersøkelsen i 2023 vil gi svar på hvordan det er for barn og ungdom å vokse opp i Oslo – etter å ha levd med en pandemi i nærmere to år.

  • UngVold 2023 – utviklingstrekk i voldsutsatthet

    I 2023 gjennomførte NOVA en ny datainnsamling i spørreundersøkelsen UngVold, som kartlegger erfaringer med vold og overgrep i oppveksten blant norske barn og unge.

Vitenskapelige publikasjoner

Schwencke, Ellen Oftedal ; Berger, Eirik Jerven; Pedersen, Willy (2024). «Vi er jo ikke stonere»: bruk av cannabis og symbolske grenser blant ungdommer vest i Oslo. Norsk sosiologisk tidsskrift.
https://doi.org/10.18261/nost.8.1.2.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig