English version
Stian Lid

Stian Lid

Kort om

Stian Lid er utdannet kriminolog (UIO), og hans forskningsinteresser er særlig knyttet til kriminalitet, hatefulle ytringer og voldelig ekstremisme. Han er opptatt av veiene inn i og ut av kriminalitet og voldelig ekstremisme. Spesielt hvordan kriminalitet, hatefulle ytringer og voldelig ekstremisme kan forebygges, og hvilke tiltak som kan settes inn for å få personer ut av slik avvikende atferd. I tillegg har han forsket på byutvikling og forebygging av kriminalitet og terrorisme. I hans studier har han undersøkt disse tematikkene fra både forebyggingsaktørenes perspektiver og personene tiltakene er rettet inn mot. Han har de siste årene deltatt i flere evalueringer og forskningsprosjekter om forebygging av ungdomskriminalitet, hatefulle ytringer og voldelig ekstremisme både i Norge og Afrika. Han har også vært redaktører for to antologier: Forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme (Gyldendal forlag) og Routledge handbook of deradicalisation and disengagement.

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Lid, Stian (2022). Kommunenes forebyggende terrorsikkerhetsarbeid og partnerskap med politiet. Tidsskrift for samfunnsforskning. Vol. 63.
https://doi.org/10.18261/tfs.63.3.4

Lid, Stian (2021). Terrorsikring og demokratiske byrom. Hanssen, Gro Sandkjær; Millstein, Marianne (Red.). Demokratiske byrom. Universitetsforlaget.
https://www.universitetsforlaget.no/demokratiske-b

Lid, Stian ; Clifford, Collins Okwany (2020). Protecting citizens or an instrument for surveillance? - the evolvement of community policing models in Kenya. Journal of Human Security (JHS). Vol. 15.
https://doi.org/10.12924/johs2020.16020044

Lid, Stian ; Hansen, Stig Jarle (2020). Routledge Handbook of Deradicalisation and Disengagement. ISBN: 9781138229969. 374 s. Routledge.

Lid, Stian ; Hansen, Stig Jarle (2020). Why do we need a handbook on disengagement and deradicalisation?. Lid, Stian; Hansen, Stig Jarle (Red.). Routledge Handbook of Deradicalisation and Disengagement. Routledge.

Lid, Stian ; Hansen, Stig Jarle (2020). Conclusion. Lid, Stian; Hansen, Stig Jarle (Red.). Routledge Handbook of Deradicalisation and Disengagement. Routledge.

Lid, Stian (2020). Local governments’ role in disengagement, deradicalisation and reintegration initiatives. Lid, Stian; Hansen, Stig Jarle (Red.). Routledge Handbook of Deradicalisation and Disengagement. Routledge.

Lid, Stian ; Heierstad, Geir (2019). Forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme. Norske handlemåter i møtet med terror. ISBN: 9788205518346. 264 s. Gyldendal Akademisk.
https://www.gyldendal.no/Faglitteratur/Sosial-og-h

Lid, Stian ; Heierstad, Geir (2019). Forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme. Den gjenstridige forebyggingen nå og i framtiden. Lid, Stian; Heierstad, Geir (Red.). Forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme. Norske handlemåter i møtet med terror. s. 15-48. Gyldendal Akademisk.
https://doi.org/10.7577/nibr/rapport/2016/12

Lid, Stian ; Heierstad, Geir (2019). Kommunal skreddersøm eller one size fits? Den norske kommunen som velferdsleverandør og terrorkontrollør. Lid, Stian; Heierstad, Geir (Red.). Forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme. Norske handlemåter i møtet med terror. s. 91-113. Gyldendal Akademisk.
https://www.gyldendal.no/Faglitteratur/Sosial-og-h

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig