English version
Gro Mathias

Gro Mathias

Kort om

Jeg er universitetslektor i samfunnsfag. Jeg har nettopp avsluttet arbeidet med min doktoravhandling hvor jeg undersøker kunnskapspraksiser i lærerutdanningen i lys av terapeutisk kultur. Mine forskningsinteresser involverer også identitetsskaping i senmoderne kunnskapssamfunn, kritisk tenkning og kulturelt mangfold. Jeg har en bachelorgrad i utviklingsstudier og en mastergrad i flerkulturell og internasjonal utdanning fra OsloMet. 

Forskningsgrupper

Vitenskapelige publikasjoner

Mathias, Gro ; Standal, Øyvind Førland (2023). The Psychosocial in Norwegian Teacher Education in Light of Epistemic Objects and Therapeutic Culture. 20 s. Professions and Professionalism. Vol. 13.
https://doi.org/10.7577/pp.5278

Mathias, Gro (2021). The ambivalence of the psychosocial in Norwegian education. A policy document analysis. Nordic Journal of Studies in Educational Policy.
https://doi.org/10.1080/20020317.2021.1958994

Lorentzen, Gro ; Røthing, Åse (2017). Demokrati og kritisk tenkning i lærebøker. Norsk pedagogisk tidsskrift.
https://doi.org/10.18261/issn.1504-2987-2017-02-02Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig