English version
Gro Mathias

Gro Mathias

Vitenskapelige publikasjoner

Mathias, Gro (2021). The ambivalence of the psychosocial in Norwegian education. A policy document analysis. Nordic Journal of Studies in Educational Policy .

Lorentzen, Gro; Røthing, Åse (2017). Demokrati og kritisk tenkning i lærebøker. Norsk pedagogisk tidsskrift .Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig