English version
Åse Røthing

Åse Røthing

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Kvinne- og kjønnsstudier   Pedagogiske fag   Teologi og religionsvitenskap

Emner

Kjønn og teologi   Diskriminering   Religionssosiologi   Kjønn og kjønnsforskning   Skoleforskning   Inkludering og ekskludering av minoriteter   Minoritet - majoritet   Seksualitet og kjønnsmangfold   Mangfoldsstudier

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Johannessen, Elise Margrethe Vike; Røthing, Åse (2022). Meningsmangfold og ubehag i klasserommet. Norsk pedagogisk tidsskrift . Vol. 106.
https://hdl.handle.net/11250/3011264

Myrebøe, Tonje; Røthing, Åse (2021). Hvor går grensen? Læreres fortellinger om praksiser i møte med elevers nedsettende ytringer om minoritetsgrupper. Lippe, von der, Marie (Red.). Fordommer i skolen : Gruppekonstruksjoner utenforskap og inkludering. 3. s. 62-83. Universitetsforlaget. Forebygging av fordommer og fremme av inkluderende...

Røthing, Åse (2021). Seksualitet og kjønn i skolen - muligheter og utfordringer i LK20. Postholm, May Britt; Haug, Peder; Krumsvik, Rune Johan; Munthe, Elaine (Red.). Elev i skolen 5-10 : Mangfold og mestring. 10. s. 224-244. Cappelen Damm Akademisk.

Røthing, Åse (2021). Perspektiver på kjønn i skolen. Pedagogikk - en grunnbok. 17. s. 299-316. Cappelen Damm Akademisk.

Røthing, Åse; Engebretsen, Elisabeth Lund (2019). Maktkritiske perspektiver i høyere utdanning? En undersøkelse av omfang og anvendelse i utvalgte programplaner. UNIPED . Vol. 42.
http://hdl.handle.net/11250/2622708

Røthing, Åse (2019). "Ubehagets pedagogikk" - en inngang til kritisk refleksjon og inkluderende undervisning?. FLEKS - Scandinavian Journal of Intercultural Theory and practice . Vol. 6.

Røthing, Åse (2017). Mangfoldskompetanse. Perspektiver på undervisning i yrkesfag. ISBN: 9788202555030. Cappelen Damm Akademisk.

Lorentzen, Gro; Røthing, Åse (2017). Demokrati og kritisk tenkning i lærebøker. Norsk pedagogisk tidsskrift .

Røthing, Åse (2017). Sexual orientation in Norwegian science textbooks: Heteronormativity and selective inclusion in textbooks and teaching. Teaching and Teacher Education : An International Journal of Research and Studies . Vol. 67.

Thomas, Paul; Røthing, Åse (2017). Exploring feminism in a multicultural classroom: using Bend it Like Beckham as a tool in a high school class. Intercultural Education . Vol. 28.
http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/146759...

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig