English version
Knut Aukland

Knut Aukland

Kort om

Knut Aukland forsker og underviser i religionsundervisning og KRLE på lærerutdanningen. Han står bak formidlingsprosjektet KRLEpodden og redigerte 10 ULØSTE PROBLEMER. Knut forsker på religionsdidaktikk, religion og India. Innenfor religionsdidaktikk forsker han på lærere på Facebook, bruk av VR og 360graders video i religionsundervisning, grunnlagsproblematikk, undervisningsdesign og pedagogisk designforskning, religion og utdanning i India. Innen religionsvitenskap har han gjort feltarbeid i India og forsket på hinduisme, jainisme, pilegrimsferd og forholdet mellom religion og vitenskap. Han har også forsket på kolonitiden i India. Knut har master fra UiO og Universitet i Oxford, og doktorgrad fra UiB.

Forskningsgrupper

Vitenskapelige publikasjoner

Aukland, Knut; Andersland, Inge; Smith-Gahrsen, Martin; Lindhardt, Eva Mila; Kvia, Anne Siri; Hansen, Simon Simchai (2023). VR in RE and moral education: report from a conference symposium at the NCRE 2022. Journal of Beliefs and Values .
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13617...

Aukland, Knut (2022). Kunnskapsproblemet og utforsking med ulike metoder: Å lære om vis-a-vis å lære hvordan. Prismet . Vol. 73.

Aukland, Knut (2021). Å lære hvordan: Forslag til et nytt mål utover å lære om og av religion. Nordidactica . Vol. 11.
https://journals.lub.lu.se/nordidactica/article/vi...

Aukland, Knut (2021). Bridging the research–practice gap on Facebook: a study of online communication between RE teachers and researchers. British Journal of Religious Education .

Aukland, Knut; Tandberg, Håkon Naasen (2020). Lærergrupper på Facebook II: RLE-lærergruppa og andre møteplasser. Prismet . Vol. 71.
https://hdl.handle.net/11250/2739139

Tandberg, Håkon Naasen; Aukland, Knut (2020). Lærergrupper på Facebook I: RLE-lærergruppa og religionslærerens profesjonsfaglige utvikling. Prismet . Vol. 71.
https://hdl.handle.net/11250/2726092

Aukland, Knut (2019). Hindu Pilgrimage and Modern Tourism. Brekke, Torkel (Red.). The Oxford History of Hinduism: Modern Hinduism. 7. s. 125-140. Oxford University Press.

Aukland, Knut (2018). At the Confluence of Leisure and Devotion: Hindu Pilgrimage and Domestic Tourism in India. International Journal of Religious Tourism and Pilgrimage . Vol. 6.
http://hdl.handle.net/11250/2580926

Stausberg, Michael; Aukland, Knut (2018). Introduction: On dragons and elephants: Religion in domestic and international tourism in China and India. International Journal of Religious Tourism and Pilgrimage . Vol. 6.
http://hdl.handle.net/11250/2582559

Aukland, Knut (2018). Repackaging India’s Sacred Geography: Travel Agencies and Pilgrimage-Related Travel. Numen . Vol. 65.
http://booksandjournals.brillonline.com/content/jo...

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig