English version
Erik Ryen

Erik Ryen

Forskningsprosjekter

  • Kritisk tenkning i barneskolen (KriT)

    KriT er et flerfaglig prosjekt som eies av Utdanningsetaten (Oslo Kommune) med prosjektledelse på OsloMet. Prosjektet har som mål å utvikle en didaktikk for kritisk tenkning i barneskolen med utgangspunkt i barnelitteratur og nyheter.

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner

Ryen, Erik ; Jegstad, Kirsti Marie (2022). It is like a hammer and toothbrush; you need it for the rest of your life’ – Five Norwegian teachers’ experiences of working at a ‘thinking school. Nordic Journal of Comparative and International Education (NJCIE). Vol. 6.
https://doi.org/10.7577/njcie.4347

Ryen, Erik (2021). Valg av fagstoff og progresjon som didaktiske utfordringer i samfunnsfag. Erdal, Silje Førland; Granlund, Lise (Red.). Samfunnsfagdidaktikk. s. 44-66. Universitetsforlaget.

Bjørkvold, Tuva ; Ryen, Erik (2021). Exploring the perceived learning of ‘students as researchers’ through two theoretical lenses. 17 s. Journal of Curriculum Studies. Vol. 53.
https://doi.org/10.1080/00220272.2021.1881168

Ryen, Erik ; Jøsok, Evy (2021). Citizenship-as-knowledge: How perspectives from Bildung-centred Didaktik can contribute to European Citizenship Education beyond competence. European Educational Research Journal.
https://doi.org/10.1177/14749041211045777

Jegstad, Kirsti Marie ; Ryen, Erik (2020). Bærekraftig utvikling som tverrfaglig tema i grunnskolens naturfag og samfunnsfag – en læreplananalyse. Norsk pedagogisk tidsskrift. Vol. 104.
https://doi.org/10.18261/issn.1504-2987-2020-03-07

Ryen, Erik (2020). Klasseledelse og kritisk tenkning i samfunnsfag. Christensen, Hanne; Ulleberg, Inger (Red.). Klasseledelse, fag og danning. 2.utgave. s. 242-259. Gyldendal Akademisk.

Ryen, Erik (2019). Klafki's critical constructive Didaktik and the epistemology of critical thinking. Journal of Curriculum Studies. Vol. 52.
https://doi.org/10.1080/00220272.2019.1657959

Ferrer, Marlen ; Jøsok, Evy ; Ryen, Erik ; Wetlesen, Annika ; Aas, Per Anders (2019). Hva er kritisk tenkning i samfunnsfag?. Ferrer, Marlen; Wetlesen, Annika (Red.). Kritisk tenkning i samfunnsfag. s. 11-29. Universitetsforlaget.

Ryen, Erik (2019). Nyheter og kritisk tenkning i samfunnsfag. Ferrer, Marlen; Wetlesen, Annika (Red.). Kritisk tenkning i samfunnsfag. s. 69-87. Universitetsforlaget.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig