English version
Annika Wetlesen

Annika Wetlesen

Kort om

Jeg er utdannet PhD i samfunnsgeografi og lektor i geografi og historie ved Universitetet i Oslo. Min doktoravhandling handler om fagorganisering, arbeids- og velferdsrettigheter for bygningsarbeidere i Sør-India. Jeg forsker nå på samfunnsfagdidaktikk, spesielt geografididaktikk og kritisk tenkning.

Ved seksjon for samfunnsfag i grunnskolelærerutdanningen underviser jeg temaer som geografi- og bærekraftdidaktikk, global utvikling, bærekraftig utvikling og storylinemetoden.

Vitenskapelige publikasjoner

Wetlesen, Annika; Eie, Siv; Motzfeldt, Gitte Cecilie (2023). Bærekraftig utvikling i tre univers. Motzfeldt, Gitte Cecilie; Næsje, Ragnhild Louise; Häggström, Margaretha; Berggren, Stein Arnold; Karlsen, Kristine Høeg (Red.). Storyline i ungdomsskolen og i videregående opplæring: En pluralistisk og kritisk tilnærming til bærekraft. Kapittel 3. s. 45-65. Universitetsforlaget.

Wetlesen, Annika; Eie, Siv (2022). 'Sted' som utgangspunkt for kritisk tenkning i geografi. Acta Didactica Norden (ADNO) . Vol. 16.

Ferrer, Marlen; Johannesen, Hedvig; Wetlesen, Annika; Aas, Per Anders (2021). Burde Greta heller vært på skolen? Om vilkårene for systemkritisk tenkning i skolen, med elevenes klimaopprør som utgangspunkt. Norsk sosiologisk tidsskrift . Vol. 5.
https://www.idunn.no/norsk_sosiologisk_tidsskrift/...

Wetlesen, Annika; Eie, Siv (2019). Geografisk dannelse: en reise gjennom fylkene i Norge. Ferrer, Marlen; Wetlesen, Annika (Red.). Kritisk tenkning i samfunnsfag. kapittel 5. s. 88-109. Universitetsforlaget.

Ferrer, Marlen; Jøsok, Evy; Ryen, Erik; Wetlesen, Annika; Aas, Per Anders (2019). Hva er kritisk tenkning i samfunnsfag?. Ferrer, Marlen; Wetlesen, Annika (Red.). Kritisk tenkning i samfunnsfag. Kapittel 1. s. 11-29. Universitetsforlaget.
https://www.universitetsforlaget.no/nettbutikk/bok...

Ferrer, Marlen; Wetlesen, Annika (2019). Kritisk tenkning i samfunnsfag. ISBN: 9788215031835. 198 s. Universitetsforlaget.
https://www.universitetsforlaget.no/nettbutikk/bok...

Wetlesen, Annika (2010). Legal empowerment of workers in the informal economy: the case of the construction industry in Tamil Nadu,India. Journal of Asian Public Policy. Vol. 3.

Wetlesen, Annika (2010). Fagforeninger og velferdspolitikk i Tamil Nadu. Ruud, Arild Engelsen; Heierstad, Geir (Red.). Demokrati på indisk. Kapittel 8. s. 157-177. Unipub forlag.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig