English version
Annika Wetlesen

Annika Wetlesen

Kort om

Jeg er utdannet PhD i samfunnsgeografi og lektor i geografi og historie ved Universitetet i Oslo. Min doktoravhandling handler om fagorganisering, arbeids- og velferdsrettigheter for bygningsarbeidere i Sør-India. Jeg forsker nå på samfunnsfagdidaktikk, spesielt geografididaktikk og kritisk tenkning.

Ved seksjon for samfunnsfag i grunnskolelærerutdanningen underviser jeg temaer som geografi- og bærekraftdidaktikk, global utvikling, bærekraftig utvikling og storylinemetoden.

Forskningsprosjekter

  • Praksisutveksling i det globale sør

    Formålet med prosjektet Praksisutveksling i det globale sør er å oppnå et mer stabilt og varig økt studenttall, på et mer kvalitetssikret praksisutvekslingstilbud i det globale sør.

Vitenskapelige publikasjoner

Løken, Ingrid ; Wetlesen, Annika (2024). From boundary maintenance to boundary crossing: Geography in the Norwegian national curriculum. 16 s. Curriculum Journal.
https://doi.org/10.1002/curj.247

Wetlesen, Annika ; Eie, Siv ; Motzfeldt, Gitte Cecilie (2023). Bærekraftig utvikling i tre univers. Motzfeldt, Gitte Cecilie; Næsje, Ragnhild Louise; Häggström, Margaretha; Berggren, Stein Arnold; Karlsen, Kristine Høeg (Red.). Storyline i ungdomsskolen og i videregående opplæring: En pluralistisk og kritisk tilnærming til bærekraft. s. 45-65. Universitetsforlaget.

Wetlesen, Annika ; Eie, Siv (2022). 'Sted' som utgangspunkt for kritisk tenkning i geografi. Acta Didactica Norden (ADNO). Vol. 16.
https://doi.org/10.5617/adno.8994

Ferrer, Marlen ; Johannesen, Hedvig ; Wetlesen, Annika ; Aas, Per Anders (2021). Burde Greta heller vært på skolen? Om vilkårene for systemkritisk tenkning i skolen, med elevenes klimaopprør som utgangspunkt. Norsk sosiologisk tidsskrift. Vol. 5.
https://doi.org/10.18261/issn.2535-2512-2021-05-02

Ferrer, Marlen ; Wetlesen, Annika (2019). Kritisk tenkning i samfunnsfag. ISBN: 9788215031835. 198 s. Universitetsforlaget.

Ferrer, Marlen ; Jøsok, Evy ; Ryen, Erik ; Wetlesen, Annika ; Aas, Per Anders (2019). Hva er kritisk tenkning i samfunnsfag?. Ferrer, Marlen; Wetlesen, Annika (Red.). Kritisk tenkning i samfunnsfag. s. 11-29. Universitetsforlaget.

Wetlesen, Annika ; Eie, Siv (2019). Geografisk dannelse: en reise gjennom fylkene i Norge. Ferrer, Marlen; Wetlesen, Annika (Red.). Kritisk tenkning i samfunnsfag. s. 88-109. Universitetsforlaget.

Wetlesen, Annika (2010). Legal empowerment of workers in the informal economy: the case of the construction industry in Tamil Nadu,India. Journal of Asian Public Policy. Vol. 3.
https://doi.org/10.1080/17516234.2010.536346

Wetlesen, Annika (2010). Fagforeninger og velferdspolitikk i Tamil Nadu. Ruud, Arild Engelsen; Heierstad, Geir (Red.). Demokrati på indisk. s. 157-177. Unipub forlag.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig