English version
Robert Williams Kvalvaag

Robert Williams Kvalvaag

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Allmenn litteraturvitenskap   Angloamerikansk kulturvitenskap   Annen musikkvitenskap   Religionsvitenskap, religionshistorie   Teologi

Emner

Bibelteologi   Nyreligiøsitet   Religionsdidaktikk   Populærkultur   Gammeltestamentlig religionshistorie   Teologi og musikk   Ungdomskultur   Populærmusikk   Religions- og livssynsundervisning   Populærlitteratur   Religion og populærkultur   Religionspedagogikk   Bob Dylan

Land

Storbritannia   Sri Lanka   Norge   USA

Vitenskapelige publikasjoner

Kvalvaag, Robert Williams (2024). "Dyp roper til dyp". Mystikk og mysterium i Nick Caves Seven Psalms. Teologisk Tidsskrift. Vol. 13.

Kvalvaag, Robert Williams (2023). Å bli tatt med storm av en bibeltekst. Nick Caves transformative lesning av Markusevangeliet. Kirke og kultur. Vol. 128.

Kvalvaag, Robert Williams (2022). "Skogen er min katedral". Spiritualitet og økologi hos Henry David Thoreau og Neil Young. Kirke og kultur. Vol. 127.
https://doi.org/10.18261/kok.127.2.7

Kvalvaag, Robert Williams (2022). "Jeg er en synder, og jeg liker det": Madonnas liminale åndelighet. DIN - Tidsskrift for religion og kultur.

Kvalvaag, Robert Williams (2020). "Som hos Blake". Nick Cave og den guddommelige imaginasjonen. DIN - Tidsskrift for religion og kultur.
http://ojs.novus.no/index.php/DIN/article/view/190

Kvalvaag, Robert Williams ; Winje, Geir (2019). A God of Time and Space: New Perspectives on Bob Dylan and Religion. ISBN: 9788202616540. 233 s. Cappelen Damm Akademisk.

Kvalvaag, Robert Williams (2019). "The Titanic sails at dawn": Bob Dylan, "Tempest", and the Apocalyptic Imagination. Kvalvaag, Robert Williams; Winje, Geir (Red.). A God of Time and Space: New Perspectives on Bob Dylan and Religion.. s. 47-90. Cappelen Damm Akademisk.
https://doi.org/10.23865/noasp.74.ch2

Kvalvaag, Robert Williams (2018). Rock og religionskritikk. Bruk av religionskritiske rockelåter ved hjelp av en erfaringsbasert tilnærming til religionsundervisning. 19 s. Prismet. Vol. 69.
https://doi.org/10.5617/pri.6265

Kvalvaag, Robert Williams (2017). "Bare kall meg Lucifer": Fra Baudelaire og Bulgakov til "Sympati for djevelen". DIN - Tidsskrift for religion og kultur.
http://ojs.novus.no/index.php/DIN/article/view/139

Kvalvaag, Robert Williams (2016). Platon, Jesus, Kant og den gylne regel: Ensidighet eller gjensidighet?. Teologisk Tidsskrift. Vol. 5.
https://doi.org/10.18261/ISSN.1893-0271-2016-04-06

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig