English version
Torgeir Haugen

Torgeir Haugen

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Allmenn litteraturvitenskap   Filosofi   Idéhistorie   Kulturvitenskap   Nordisk litteratur   Utviklingspsykologi

Emner

Barn   Henrik Ibsen   Populærlitteratur   Science fiction   Fantastisk litteratur   Barnelitteratur   Knut Hamsun   Folkeeventyr   Litteraturhistorie   Det ubevisste   Dobbeltgjengermotivet   Genreteori   Dag Solstad   Tor Åge Bringsværd   Axel Jensen   Dekadanse   Kjell Aukrust   Humor   Grunnfortellinger   Barn og unge med særlige behov   Gro Dahle og Svein Nyhus   Asbjørnsen og Moe   Det groteske   Roald Dahl

Land

Norge

Vitenskapelige publikasjoner

Haugen, Torgeir (2022). Hva skal vi med tradisjon og erfaring for barn og unge i individualismens tidsalder?. Haugen, Torgeir (Red.). Overindividuelle kulturformer. Tradisjon og erfaring for barn og unge i individualismens tidsalder. s. 11-24. Solum.

Haugen, Torgeir (2022). Hjernen er ikke aleine. En litteraturvitenskapelig og nevroaffektiv analyse av bildeboka Sinna Mann av Gro Dahle og Svein Nyhus (2003). Haugen, Torgeir (Red.). Overindividuelle kulturformer. Tradisjon og erfaring for barn og unge i individualismens tidsalder. s. 91-128. Solum.

Haugen, Torgeir (2022). Skjønnlitteraturens mulighetsrom for barn. Hanssen, Natallia Bahdanovich; Hassel, Ragnhild Merete; Haugen, Torgeir; Sæther, Morten (Red.). Kunstens muligheter i spesialpedagogisk arbeid. s. 53-73. Universitetsforlaget.

Hanssen, Natallia Bahdanovich; Hassel, Ragnhild Merete; Haugen, Torgeir ; Sæther, Morten (2022). Kunstens muligheter i spesialpedagogisk arbeid. Hanssen, Natallia Bahdanovich; Hassel, Ragnhild Merete; Haugen, Torgeir; Sæther, Morten (Red.). Kunstens muligheter i spesialpedagogisk arbeid. s. 13-25. Universitetsforlaget.

Hanssen, Natallia Bahdanovich; Hassel, Ragnhild Merete; Haugen, Torgeir ; Sæther, Morten (2022). Kunstens muligheter i spesialpedagogisk arbeid. ISBN: 9788215057347. 252 s. Universitetsforlaget.

Haugen, Torgeir (2022). Overindividuelle og individsentrerte kulturformer. En litteraturfilosofisk drøfting av forholdet mellom individ og fellesskap. Haugen, Torgeir (Red.). Overindividuelle kulturformer. Tradisjon og erfaring for barn og unge i individualismens tidsalder. s. 27-45. Solum.

Haugen, Torgeir (2022). Overindividuelle kulturformer. Tradisjon og erfaring for barn og unge i individualismens tidsalder. ISBN: 978-82-560-2699-9. 330 s. Solum.

Haugen, Torgeir (2020). Det groteske og humor i litteratur for barn og unge – med særlig henblikk på mat og måltider. Dybvik, Hilde; Karlsson, Eivind (Red.). Fra bordvers til bildebøker. Mat og måltider i barnelitteraturen. s. 67-89. Fagbokforlaget.

Haugen, Torgeir (2018). Favouring the Different - Oral Fairy Tales. Haugen, Torgeir; Skjerdingstad, Kjell Ivar (Red.). Children and Young People, Aesthetics and Special Needs. An Interdisciplinary Approach. Vidarforlaget AS.

Haugen, Torgeir ; Skjerdingstad, Kjell Ivar (2018). Introduction. Haugen, Torgeir; Skjerdingstad, Kjell Ivar (Red.). Children and Young People, Aesthetics and Special Needs. An Interdisciplinary Approach. s. 9-21. Vidarforlaget AS.

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig