English version
Anne Lind

Anne Lind

Forskningsgrupper

Vitenskapelige publikasjoner

Lind, Anne; Svenkerud, Anne Bergljot (2022). "Ein start som seier voff voff!" En studie av 11 videreutdanningsstudenters fagnotater. 12 s. Norsklæreren. Vol. 1.

Lind, Anne; Nergård, Mette Elisabeth; Svenkerud, Anne Bergljot (2019). Lærerstudenters arbeid med skjønnlitteratur i praksisskolene. En studie av fem praksisgruppers adaptasjon av en klassiker. Thorsen, Kirsten Elisabeth; Michelet, Simon (Red.). Teoretiske og praktiske kunnskaper i lærerkvalifisering - sammenhenger og spenninger. s. 114-130. Universitetsforlaget.

Lind, Anne (1984). Mødre og dagmammaer. Rudie, Ingrid (Red.). Myk start - hard landing. Om forvaltning av kjønnsidentitet i en endringsprosess. s. 274-295. Universitetsforlaget.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig