English version
Anne Bergljot Svenkerud

Anne Bergljot Svenkerud

Kort om

Anne Svenkerud har personalansvar for pedagogikkseksjonene, samt ansvar for de tre første semestrene på 1-7 grunnskolelærerutdanning og for KOML (Kompletterende lærerutdanning for flyktninger og asylsøkere - og lærere med utedanning utenfor EU/EØS).

Anne Svenkerud har arbeidet ved norskseksjonen på lærerutdanningen siden 2016, og undervist på grunn- og videreutdanninger i grunnskolelærerutdanningen på 1-7 og 5-10. Når det gjelder forskningsfelt har hun skrevet om litteraturdidaktikk og sammenhengen mellom studentenes læring på campus og i praksis.

Forskningsgrupper

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner

Lind, Anne ; Svenkerud, Anne Bergljot (2022). "Ein start som seier voff voff!" En studie av 11 videreutdanningsstudenters fagnotater. 12 s. Norsklæreren. Vol. 1.

Lind, Anne ; Nergård, Mette Elisabeth ; Svenkerud, Anne Bergljot (2019). Lærerstudenters arbeid med skjønnlitteratur i praksisskolene. En studie av fem praksisgruppers adaptasjon av en klassiker. Thorsen, Kirsten Elisabeth; Michelet, Simon (Red.). Teoretiske og praktiske kunnskaper i lærerkvalifisering - sammenhenger og spenninger. s. 114-130. Universitetsforlaget.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig