English version
Håvard Skaar

Håvard Skaar

Kort om

Lese- og skriveforskning

Forskningsgrupper

Vitenskapelige publikasjoner

Skaar, Håvard (2020). Affordances of writing in digital media in and out of school – Comparing Norwegian 5th-graders’ practices in 2005 and 2017. Nordic Journal of Literacy Research . Vol. 6.

Skaar, Håvard; Elvebakk, Lisbeth; Nilssen, Jannike Hegdal (2018). Literature in decline? Differences in pre-service and in-service primary school teachers' reading experiences. Teaching and Teacher Education : An International Journal of Research and Studies . Vol. 69.

Skaar, Håvard (2017). Tekst uten grenser? Om Internett og plagiat i skolen. Engen, Bård Ketil; Giæver, Tonje Hilde; Mifsud, Louise (Red.). Digital Dømmekraft. 4. s. 61-79. Gyldendal Akademisk.

Skaar, Håvard; Elvebakk, Lisbeth; Nilssen, Jannike Hegdal (2016). Lærerstudenten som frafallen leser - om litteraturens fremtid i norsk skole. Acta Didactica Norge . Vol. 10.
https://www.journals.uio.no/index.php/adno/article...

Skaar, Håvard (2015). Den digitale teksten i det norske morsmålsfaget -Læremiddel og læringsmål. Learning Tech -Tidsskrift for læremidler, didaktik og teknologi . Vol. 1.
http://laeremiddel.dk/wp-content/uploads/2015/12/3...

Elf, Nikolaj Frydensbjerg; Hanghøj, Thorkild; Skaar, Håvard; Erixon, Per-Olof (2015). Technology in L1: A Review of Empirical Research Projects in Scandinavia 1992-2014. L1-Educational Studies in Language and Literature . Vol. 15.
http://hdl.handle.net/11250/2373826

Skaar, Håvard (2015). Writing and pseudo-writing from Internet-based sources: Implications for learning and assessment. Literacy . Vol. 49.
http://hdl.handle.net/10642/2992

Skaar, Håvard; Hammer, Hugo Lewi (2014). Inspirert eller plagiert? Internettilgang, skrivestrategier og læring på tredje videregående trinn. Kleve, Bodil; Penne, Sylvi; Skaar, Håvard (Red.). Literacy og fagdidaktikk i skole og lærerutdanning. 5. s. 149-173. Novus Forlag.

Kleve, Bodil; Penne, Sylvi; Skaar, Håvard (2014). Literacy og fagdidaktikk i skole og lærerutdanning. ISBN: 9788270997527. 257 s. Novus Forlag.

Skaar, Håvard; Hammer, Hugo Lewi (2013). Why students plagiarise from the Internet: The views and practices in three Norwegian upper secondary classrooms. International Journal for Educational Integrity . Vol. 9.
http://www.ojs.unisa.edu.au/index.php/IJEI/issue/c...

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig