English version
Vanja Røkkum Jahnsen

Vanja Røkkum Jahnsen

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Fagdidaktikk   Nordiske språk

Forskningsgrupper

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner

Jahnsen, Vanja Røkkum (2023). Å gjøre det implisitte eksplisitt: bruk av modellering som støtte for elevers arbeid med tekstrevisjon. Norsklæreren .

Jahnsen, Vanja Røkkum; Bakken, Jonas (2020). På vei mot selvstendig tekstrevisjon? En studie av elevers revisjon av tekstutkast i norskfaget i videregående skole. Acta Didactica Norden (ADNO) .
http://hdl.handle.net/10852/82302

Jahnsen, Vanja Røkkum (2002). Øst og vest for elva. På vei mot ett Oslomål?. Språklig Samling .Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig