English version
Gro Marie Stavem

Gro Marie Stavem

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner

Ommundsen, Åse Marie ; Stavem, Gro Marie (2023). When Rabbits Get Scared: Exploring a Cognitively Challenging Picturebook on War. Kümmerling-Meibauer, Bettina; Schulz, Farriba (Red.). Political Changes and Transformations in Twentieth and Twenty-first Century Children's Literature. s. 139-158. Universitätsverlag Winter.

Ommundsen, Åse Marie ; Stavem, Gro Marie ; Øgreid, Anne Kristine (2023). The Role of the Child in a War Zone: 10-year-old Students' Responses to a Cognitively Challenging Picturebook on War - An Interview Study. 12 s. Bookbird: A Journal of International Children's Literature. Vol. 61.
https://doi.org/10.1353/bkb.2023.a903435

Ommundsen, Åse Marie ; Stavem, Gro Marie ; Øgreid, Anne Kristine (2023). Når kaniner blir redde: å utvikle emosjonell og kritisk literacy gjennom felles lesing av en utfordrende bildebok. 12 s. Barnelitterært forskningstidsskrift. Vol. 14.
https://doi.org/10.18261/blft.14.1.4

Stavem, Gro Marie ; Skaar, Håvard (2023). Hva får elever til å lese på fritiden? Om lesemotivasjon, sjangervalg og mediebruk på 6. trinn. Billing, Anna Karin; Folkeryd, Jenny Wiksten; af Geijerstam, Åsa; Hallesson, Yvonne; Nord, Andreas; Nordberg, Olle (Red.). s. 273-296. Uppsala universitet.
https://uu.diva-portal.org/smash/get/diva2:1789403

Sandvik, Margareth ; Svanes, Ingvill Krogstad ; Stavem, Gro Marie (2023). Når det regnar i Afrika–ei bok for kritisk tenking og aktørskap?. 13 s. Barnelitterært forskningstidsskrift. Vol. 14.
https://doi.org/10.18261/blft.14.1.5

Gedde-Dahl, Trine ; Stavem, Gro Marie ; Øgreid, Anne Kristine (2022). Kritisk skriving på barnetrinnet. Acta Didactica Norden (ADNO). Vol. 16.
https://doi.org/10.5617/adno.9003Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig