English version
Åse Marie Ommundsen

Åse Marie Ommundsen

Kort om

Professor i nordisk litteratur. Professor II ved Nord universitet. Underviser i norsk/norskdidaktikk ved lærerutdanningen. Leder av forskergruppen "Challenging Picturebooks in Education: Rethinking Language and Literature Learning".

Vitenskapelige publikasjoner

Ommundsen, Åse Marie ; Stavem, Gro Marie ; Øgreid, Anne Kristine (2023). Når kaniner blir redde: Å utvikle emosjonell og kritisk literacy gjennom felles lesning av en utfordrende bildebok. Barnelitterært forskningstidsskrift.

Ommundsen, Åse Marie ; Stavem, Gro Marie ; Øgreid, Anne Kristine (2023). The Role of the Child in a War Zone: 10-year-old Students' Responses to a Cognitively Challenging Picturebook on War - An Interview Study. 12 s. Bookbird: A Journal of International Children's Literature. Vol. 61.
https://doi.org/10.1353/bkb.2023.a903435

Ommundsen, Åse Marie ; Stavem, Gro Marie ; Øgreid, Anne Kristine (2023). Når kaniner blir redde: å utvikle emosjonell og kritisk literacy gjennom felles lesing av en utfordrende bildebok. Barnelitterært forskningstidsskrift.
https://doi.org/10.18261/blft.14.1.4

Ommundsen, Åse Marie ; Stavem, Gro Marie (2023). When Rabbits Get Scared: Exploring a Cognitively Challenging Picturebook on War. Kümmerling-Meibauer, Bettina; Schulz, Farriba (Red.). Political Changes and Transformations in Twentieth and Twenty-first Century Children's Literature. s. 139-158. Universitätsverlag Winter.

Ommundsen, Åse Marie ; Stavem, Gro Marie (2023). When Rabbits Get Scared: Exploring a Cognitively Challenging Picturebook on War. ISBN: 9783825349479. Universitätsverlag Winter.

Ommundsen, Åse Marie ; Stavem, Gro Marie ; Øgreid, Anne Kristine (2023). The Role of the Child in a War Zone. Bookbird: A Journal of International Children's Literature. Vol. 61.

Ommundsen, Åse Marie (2021). Cognitively challenging picturebooks and the pleasures of reading: explorative learning from picturebooks in the classroom. Ommundsen, Åse Marie; Haaland, Gunnar; Kümmerling-Meibauer, Bettina (Red.). Exploring Challenging Picturebooks in Education: International Perspectives on Language and Literature Learning. s. 99-121. Routledge.
https://doi.org/https://doi.org/10.4324/9781003013

Haaland, Gunnar ; Karlsson, Eivind ; Øgreid, Anne Kristine ; Ommundsen, Åse Marie (2021). Exploring a Challenging Picturebook Gospel in the Classroom. Ommundsen, Åse Marie; Haaland, Gunnar; Kümmerling-Meibauer, Bettina (Red.). Exploring Challenging Picturebooks in Education: International Perspectives on Language and Literature Learning. s. 203-228. Routledge.
https://www.routledge.com/Exploring-Challenging-Pi

Ommundsen, Åse Marie (2021). Taboo. Nel, Philip; Paul, Lissa; Christensen, Nina (Red.). Keywords for children's literature. Second Edition.. s. 178-181. New York University Press.

Ommundsen, Åse Marie ; Haaland, Gunnar ; Kümmerling-Meibauer, Bettina (2021). Introduction: Exploring Challenging Picturebooks in Education. Ommundsen, Åse Marie; Haaland, Gunnar; Kümmerling-Meibauer, Bettina (Red.). Exploring Challenging Picturebooks in Education: International Perspectives on Language and Literature Learning. s. 1-16. Routledge.
https://doi.org/https://doi.org/10.4324/9781003013

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig