English version
Ingrid Løken

Ingrid Løken

Kort om

Samfunnsgeograf med spesielt fokus på klimaendringer og migrasjon, bærekraftig utvikling og systemforståelse, geografiske perspektiver i undervisning.

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner

Løken, Ingrid ; Wetlesen, Annika (2024). From boundary maintenance to boundary crossing: Geography in the Norwegian national curriculum. 16 s. Curriculum Journal.
https://doi.org/10.1002/curj.247Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig