English version

Praksisutveksling i det globale sør

Formålet med prosjektet Praksisutveksling i det globale sør er å oppnå et mer stabilt og varig økt studenttall, på et mer kvalitetssikret praksisutvekslingstilbud i det globale sør.

Formålet med prosjektet praksisutveksling i det globale sør ved GFU er:

Instituttet har behov for et nærmere partnerskap med aktørene ved universitetene og praksisskolene i det globale sør. Vi har lagt inn tiltak for å styrke dette partnerskapet gjennom virtuelt samarbeid og fysiske møter, primært knyttet til GFUs ansattes praksisoppfølging i det globale sør. 

Videre vil partnere i sør delta på to fysiske konferanser i nord i prosjektperioden. Gjensidig ansattmobilitet i prosjektperioden har som formål å øke kvaliteten på praksisutvekslingen og på studentenes utbytte av praksisutvekslingen i det globale sør

Vi vil oppnå institusjonalisering av, og bærekraft i, partnerskapet med en praksisutvekslingsmodell som utvikles i det globale sør, med økt grad av virtuelt samarbeid i partnerskapet med vertsuniversitet og partnerskolene etter at prosjektet er avsluttet. 

Vi vil evaluere praksisutvekslingstilbudet i prosjektperioden.  

Les mer om prosjektet Global Teaching for Sustainable Society – GLOSS – Global Teaching for Sustainable Society (uit.no).

  • Deltakere ved OsloMet

    Laster inn ...
  • Samarbeidspartnere

    • Western Cape University, Sør-Afrika
    • Tribuvan University, Nepal
    • Nordic Center, India