English version
Hege Knudsmoen

Hege Knudsmoen

Kort om

Hege Knudsmoen er cand. polit i pedagog. Hun har i drevet forskning innenfor feltet tilpasset opplæring, inkludering og spesialpedagogikk. I den senere tid har hun hatt et spesielt fokus på internasjonale perspektiver, praksis- og studieutveksling, samt internasjonalisering hjemme (COIL).

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Slapac, Alina; Collett, Karen; Wessels, Frances Joan; Gamiet, Gasant; Knudsmoen, Hege (2023). Social Justice Pedagogy and Collaborative Online International Learning (COIL): Across Three Partner Higher Education Institutions. Escudeiro, Paula; Escudeiro, Nuno; Bernardes, Oscar (Red.). Handbook of Research on Implementing Inclusive Educational Models and Technologies for Equity and Diversity. IGI Global.

Faldet, Ann-Cathrin; Knudsmoen, Hege; Nes, Kari (2022). Inkluderingsbegrepet under utvikling? En analyse av de norske læreplanverkene L97, LK06 og LK20. Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk . Vol. 8.
https://hdl.handle.net/11250/3016235

Knudsmoen, Hege; Mausethagen, Sølvi; Dalland, Cecilie Pedersen (2022). Ledelsesstrategier for utvikling av inkluderende undervisning. Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk . Vol. 8.
https://pedagogikkogkritikk.no/index.php/ntpk/arti...

Mausethagen, Sølvi; Knudsmoen, Hege; Dalland, Cecilie Pedersen (2022). The clustering of public values in local educational governance: the case of inclusion. 16 s. Education Inquiry .

Knudsmoen, Hege; Mælan, Ellen Nesset; Løken, Gro (2018). Pedagogisk systemarbeid med bruk av pedagogisk analyse. Fasting, Rolf Bjarne (Red.). Pedagogisk systemarbeid: endringsarbeid og organisasjonsutvikling i skolen og i PP-tjenesten. 8. s. 119-132. Cappelen Damm Akademisk.

Faldet, Ann-Cathrin; Knudsmoen, Hege; Nes, Kari (2017). Spesialpedagogikkens plass i lærerutdanningen - med Hamar som eksempel. Løtveit, Morten (Red.). Tidssignaler: Lærerutdanningsfag i utvikling: Utdanning av lærere på Hamar - 150 år. Kapittel. s. 335-358. Oplandske Bokforlag.

Knudsmoen, Hege (2017). Frimodige samtaler om tilfredsstillende læringsutbytte. Haug, Peder (Red.). Spesialundervisning – Innhald og funksjon. Kapittel 8. s. 170-189. Det Norske Samlaget.

Knudsmoen, Hege; Simonsen, Eva (2016). Why Michel Foucault in Norwegian Special-Education Research?. Nordic Journal of Social Research . Vol. 7.

Nordahl, Thomas; Knudsmoen, Hege (2015). Læringsmiljøet i skolen og foreldrenes involvering i elevenes skolegang. Langfeldt, Gjert (Red.). Skolens kvalitet skapes lokalt: Presentasjon av funn fra forskningsprosjektet "Lærende regioner". 12. s. 255-270. Fagbokforlaget.

Knudsmoen, Hege; Forfang, Hilde; Nordahl, Thomas (2015). «Med rom for alle»: Kvalitetssikring av spesialundervisning i Lillehammerskolen. Spesialpedagogikk .

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig