English version

Lærerutdanning for en fremtid i flux

TEFF konsortiet koordineres av Universitetet i Köln og består av 17 partnere fra ni EU-land, hvorav ti universitetsmiljøer med skoler og andre tilknyttede partnere. TEFF fokuserer bevisst på en fremtidsorientert og et tverrfaglig samarbeid på tvers av alle faser av lærerprofesjonaliseringen.

Om prosjektet

TEFF er et treårig prosjekt finansiert av EUs Erasmus 2027-program European+Teacher Academies. TEFF konsortiet koordineres av Universitetet i Köln og består av 17 partnere fra ni EU-land, hvorav ti universitetsmiljøer med skoler og andre tilknyttede partnere. 

Det europeiske partnerskapet, som danner TEFF Academy, vil samarbeide for å utvikle en innovativ europeisk TEFF-modell for å imøtekomme behovet for opplæring og videreutdanning for fremtidens lærere. 

TEFF fokuserer på en fremtidsorientert og et tverrfaglig samarbeid på tvers av alle faser av lærerprofesjonaliseringen.

Læreryrket står i dag overfor nye utfordringer. Tidligere kunne lærere forvente at kunnskapen de fikk fra grunnutdanningen ville være relevant gjennom hele yrkeslivet. På bakgrunn av vår tids raske økonomiske, sosiale og kulturelle endringer, må lærere i dag i større grad være i stand til kontinuerlig faglig fornyelse. Dette for å kunne forberede elevene på en fremtid preget av usikkerhet knyttet til arbeidsmarked, teknologi og andre ukjente utfordringer.

Lærerutdanningen må være i stand til å utdanne lærere til å kunne mestre en situasjon av raske samfunnsmessige endringer. Hvis lærerutdanningene ikke evner å tilpasse seg et samfunn i stadig endring, vil heller ikke lærere være i stand til å møte fremtidens utfordringer både nasjonalt og internasjonalt.

TEFF akademiet fyller et behov for å imøtekomme dagens utfordringer og mobiliserer lærere og lærerutdannere i utformingen av en langsiktig politikk og oppnåelse av mål for det europeiske utdanningsområdet.  

Nåværende og fremtidige utfordringer blir sett på med et europeisk, samskapende fokus. Dette for å sikre lærerstudenter og lærere med ferdigheter og verktøy som kreves for å håndtere prosesser for å forme og drive fremtidens europeiske utdanningssystem.  

Det europeiske fokuset styrkes av partnerskapet som er etablert mellom lærerutdanning ved universitetene, samt partnerskoler og andre tilknyttede partnere, som danner TEFF Academy. 

Partnerskapet har som mål å utvikle et innovative europeiske TEFF-modellrammeverk for lærerutdanningene i Europa.

TEFFs modellrammeverk vil:

Akademiet er et transinstitusjonelt og transnasjonalt samarbeidsnettverk bestående av skoler, universiteter og videreutdanningsinstitusjoner. Akademiet har bakgrunn i to eksisterende universitets- og skolenettverk: lærerutdanningsnettverket (TEN) ledet av Universitetet i KU Leuven og European University for Well-being Alliance, EUniWell.

Akademiet vil skape et innovativt nettverk for lærerutdanning og opplæring og utvikler et praksisfellesskap som svarer på de presserende utfordringene for skoleutvikling i Europa. 

Å svare på disse behovene fra et europeisk perspektiv gjenspeiles i følgende tre TEFF-mål: 
Mål 1: Legge til rette for bærekraftige samarbeidspartnerskap mellom skoler, universiteter og andre tilbydere for å skape et TEFF-nettverk av praksis for lærerutdanning.
Mål 2: Undersøke, utvikle og implementere fleksible, mobile og tverrfaglige fremtidige kompetanseutviklingsmuligheter for lærere gjennom hele yrkeskarrieren; 
Mål 3: Utvide kunnskapsutvekslingen i lærerutdanningen på europeisk nivå for å forbedre kvaliteten og informere politikken.

 • Deltakende institusjoner

  • Oslo Metropolitan, Norge
  • VUELVE Leuven, Belgia
  • Linnéuniversitetet, Sverige
  • Saxion University of Applied Sciences, Nederland
  • Universitetet i Köln, Tyskland
  • Universitetet i Firenze, Italia
  • Universitetet i Helsinki, Finland
  • Universitetet i Murcia, Spania
  • Universitetet i Nantes, Frankrike
  • Universitetet i Utrecht, Nederland
 • Deltakere ved OsloMet

  Laster inn ...
 • TEFF styret

  • Jan Springob (Universitetet i Köln)
  • Beatrix Busse (Universitetet i Köln)
  • Dagmar M. Benincasa (Universitetet i Köln)
  • Giovanna de Gobbo (Universitetet i Firenze)
  • Antti Laherto (Universitetet i Helsinki)
  • Kerstin Hansson (Linnéuniversitetet)
  • Oliver Holz (KU Leuven)
  • Ana Vanesa Valero Garcia (Universitetet i Murcia)
  • Annette Schmehl-Postaï (Universitetet i Nantes)
  • Wilfried Admiraal (OsloMet)
  • Henny Oude Maatman (Saxion University of Applied Sciences)
  • Martine van Rijswijk (Universitetet i Utrecht)