English version
Anne Siri Kvia

Anne Siri Kvia

Kort om

FORSKNINGSINTERESSER
Jeg forsker på undervisning i skolen, spesielt religionsfagene. Jeg er interessert i utforskende undervisning og ekskursjoner til hellige rom.

PROSJEKTER
RomForsk er et prosjekt ved RLE-seksjonen, GFU, OsloMet. Gjennom intervensjoner i klassrommet med bruk av VR-materialer, undersøker vi hvordan slike materialer kan legge til rette for utforskende læring, det å ta andres perspektiv og etisk danning.

BAKGRUNN
2019- Universitetslektor, OsloMet
2006- Lærer i Osloskolen
2005-2006 - Praktisk pedagogisk utdanning, UiO
2005 - Hovedfag i religionshistorie, UiO

Forskningsgrupper

Vitenskapelige publikasjoner

Aukland, Knut ; Andersland, Inge; Smith-Gahrsen, Martin; Lindhardt, Eva Mila; Kvia, Anne Siri ; Hansen, Simon Simchai (2023). VR in RE and moral education: report from a conference symposium at the NCRE 2022. Journal of Beliefs and Values.
https://doi.org/10.1080/13617672.2023.2207149Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig