English version
Hilde Tørnby

Hilde Tørnby

Fagområder

Emner

Estetikk   Kritisk tenkning   Engelsk litteratur   Grunnleggende ferdigheter med fokus på lesing og regning   Estetiske læringsprosesser   Visuell literacitet   Barne og ungdomslitteratur

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Mohammad-Roe, Siri ; Tørnby, Hilde (2023). “I Wanted to Freeze the Moment”: Blackout Poetry and Student Agency During the COVID-19 Lockdown. Pinhasi-Vittorio, Limor; Ben-Yosef, Elite (Red.). Using Innovative Literacies to Develop Leadership and Agency: Inspiring Transformation and Hope. s. 65-83. IGI Global.
https://doi.org/10.4018/978-1-6684-5614-9

Tørnby, Hilde ; Heggernes, Sissil Lea ; Andersson-Bakken, Emilia ; Svanes, Ingvill Krogstad (2023). Hats off to critical thinking: Anexcursion into Jon Klassen’s hat trilogy. 8 s. Barnelitterært forskningstidsskrift. Vol. 14.
https://doi.org/10.18261/blft.14.1.7

Andersson-Bakken, Emilia ; Heggernes, Sissil Lea ; Svanes, Ingvill Krogstad ; Tørnby, Hilde (2022). “Men da blir det urettferdig for dem som ikke får!” Bildebøker som utgangspunkt for kritisk tenkning på barnetrinnet. 23 s. Acta Didactica Norden (ADNO). Vol. 16.
https://doi.org/10.5617/adno.8995

Tørnby, Hilde ; Stokke, Ruth Seierstad (2022). Estetiske dimensjoner i litteraturmøter. Tønnessen, Elise Seip; Stokke, Ruth Seierstad (Red.). Møter med barnelitteratur. Introduksjon for lærere. 2. utg.. s. 357-382. Universitetsforlaget.

Tørnby, Hilde (2020). Picturebooks in the classroom. ISBN: 9788245022636. 156 s. Fagbokforlaget.

Tørnby, Hilde (2020). Visual Literacy and Young Learners. Neokleous, Georgios; Krulatz, Anna; Farrelly, Raichle (Red.). Handbook of Research on Cultivating Literacy in Diverse and Multilingual Classrooms. s. 190-208. IGI Global.

Tørnby, Hilde (2019). "To draw is to think in another way" Om studenters estetiske visualiseringer i praksis. Thorsen, Kirsten Elisabeth; Michelet, Simon (Red.). Teoretiske og praktiske kunnskaper i lærerkvalifisering - sammenhenger og spenninger. s. 75-95. Universitetsforlaget.

Tørnby, Hilde (2019). How could this be? An exchange visit’s transformative power. Hammond, Sue; Sangster, Magaret (Red.). Perspectives on Educational practice around the world. Bloomsbury Academic.

Tørnby, Hilde ; Stokke, Ruth Seierstad (2018). Estetiske dimensjoner i litteraturmøter. Stokke, Ruth Seierstad; Tønnessen, Elise Seip (Red.). Møter med barnelitteratur - Introduksjon for lærere. s. 325-350. Universitetsforlaget.

Tørnby, Hilde (2013). Estetiske læringsformer i arbeid med romanen The Absolutely True Story of a Part-Time Indian - en case studie. Pareliussen, Ingar; Moen, Bente Bolme; Reinertsen, Anne Beate; Solhaug, Trond (Red.). Proceedings of FoU i praksis 2012 : conference proceedings. Trondheim, 23. og 24. april 2012. s. 287-293. Akademika forlag.

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig