English version
Sissil Lea Heggernes

Sissil Lea Heggernes

Kort om

Sissil Lea Heggernes er førsteamanuensis i engelsk ved grunnskolelærerutdanningen, hvor hun underviser barne- og ungdomslitteratur, kultur og engelsk fagdidaktikk. Hennes forskningsinteresser omhandler interkulturell læring, kritisk tenkning og bildebøker, spesielt i kontekst av språklæring. Hun er også opptatt av lesing, dialogisk læring og læreres faglige utvikling.

Forskningsprosjekter

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner

Holmarsdottir, Halla Bjørk; Baily, Supriya; Skårås, Merethe; Ramos, Kathy; Ege, April Maute; Heggernes, Sissil Lea; Carsillo, Tami (2023). Exploring the Power of Internationalization in Teacher Education. Nordic Journal of Comparative and International Education (NJCIE) . Vol. 7.
https://journals.oslomet.no/index.php/nordiccie/ar...

Andersson-Bakken, Emilia; Heggernes, Sissil Lea; Svanes, Ingvill Krogstad; Tørnby, Hilde (2022). “Men da blir det urettferdig for dem som ikke får!” Bildebøker som utgangspunkt for kritisk tenkning på barnetrinnet. 23 s. Acta Didactica Norden (ADNO) . Vol. 16.
https://journals.uio.no/adnorden/article/view/8995

Heggernes, Sissil Lea (2022). Intercultural English teaching in Norway for the 21st century. Dypedahl, Magne (Red.). Moving English language teaching forward : Festschrift in honor of Ragnhild Elisabeth Lund. 7. s. 141-164. Cappelen Damm Akademisk.
file:///C:/Users/silehe/OneDrive%20-%20OsloMet/Fes...

Heggernes, Sissil Lea (2021). Intercultural learning through Peter Sís’ The Wall: Teenagers reading a challenging picturebook. Ommundsen, Åse Marie; Haaland, Gunnar; Kümmerling-Meibauer, Bettina (Red.). Exploring Challenging Picturebooks in Education: International Perspectives on Language and Literature Learning. 8: Intercultural learning through Peter Sís’ The Wall. s. 163-182. Routledge.

Heggernes, Sissil Lea (2021). A critical review of the role of texts in fostering intercultural communicative competence in the English language classroom. Educational Research Review . Vol. 33.

Heggernes, Sissil Lea (2019). Opening a Dialogic Space: Intercultural Learning through Picturebooks. Children's Literature in English Language Education (CLELEjournal ) . Vol. 7.
http://clelejournal.org/article-2-intercultural-le...

Heggernes, Sissil Lea (2014). Demokratisk og interkulturell kompetanse i fremmedspråkopplæringen. Madsen, Janne; Biseth, Heidi (Red.). Må vi snakke om demokrati? Om demokratisk praksis i skolen. Kap. 15. s. 255-269. Universitetsforlaget.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig