English version
Halla Bjørk Holmarsdottir

Halla Bjørk Holmarsdottir

Kort om

Forskningen min bygger på tverrfaglige tilnærminger, inkludert etnografisk feltarbeid med barn og unge med fokus på å utvikle kunnskap om hvordan barn og unge bruker og blir påvirket av de teknologiske transformasjonene i deres hverdag. Jeg har også forsket på flere andre temaer som språkspørsmål, marginalisering i utdanning, sosial rettferdighet, kjønn, utdanning og ungdom. Sentralt i dette arbeidet har vært undersøkelse av hvordan utdanning og mer spesifikt lærerutdanning kan bidra til å gi kompetanse for demokratisk deltakelse. Jeg er for tiden koordinator for et stor europeisk forskningsprosjekt finansiert av Horizon 2020 (Grant Agreement nr. 870548) med tittelen The Impact of Technological Transformations on the Digital Generation (DigiGen). Fra 2008-2014 var jeg koordinator for Gender Equality, Education and Poverty (GEEP), finansiert av NORAD. Prosjektet fokuserte på kritiske spørsmål rundt likestilling og utdanning innenfor en kontekst av fattigdom i post-konflikt Sør-Afrika og Sudan.

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Allmennpedagogikk   Andre pedagogiske fag   Kvinne- og kjønnsstudier   Sosialantropologi   Sosiologi

Emner

Globalisering   Flerkulturell pedagogikk   IKT   Tverrfaglig samarbeid   Flerspråklighet   Ungdom   Utdanningsreformer   Internasjonale menneskerettigheter   Identitet og kulturell kompleksitet   Komparative og internasjonale utdanningsstudier   Kjønns- og utviklingsforskning   Utdanning og utvikling   Flerkulturelle utdanningsstudier   Utdanningspolicy   Ungdomsforskning   Forskningsmetoder   Utdanning og post-konflikt   Digital teknologi

Regioner

Afrika   Nord-Amerika   Asia   EU

Land

Kina   Etiopia   Island   Namibia   Sudan   Sør-Sudan   Tanzania   Uganda   USA   Sør-Afrika   Zambia

Forskningsgrupper

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Birgit, Eickelmann; Barbovschi, Monica; Holmarsdottir, Halla Bjørk ; Parsanoglou, Dimitris; Sisask, Merike; Labusch, Amelie (2024). Perspectives of children and young people on their education as preparation for their future in the digital age: In-depth qualitative study in five European countries. Holmarsdottir, Halla Bjørk; Seland, Idunn; Hyggen, Christer; Roth, Maria (Red.). Understanding The Everyday Digital Lives of Children and Young People. Springer Nature.

Gudmundsdottir, Greta Björk; Holmarsdottir, Halla Bjørk ; Mifsud, Louise ; Teidla-Kunitsõn, Gertha; Barbovschi, Monica; Sisask, Merike (2024). Talking about digital responsibility: children’s and young people’s voices. Holmarsdottir, Halla Bjørk; Seland, Idunn; Hyggen, Christer; Roth, Maria (Red.). Understanding The Everyday Digital Lives of Children and Young People. s. 379-431. Springer Nature.
https://doi.org/10.1007/978-3-031-46929-9

Lafton, Tove ; Wilhelmsen, Janniche Elisabeth Broch ; Holmarsdottir, Halla Bjørk (2024). Parental mediation and children’s digital well-being in family life in Norway. Journal of Children and Media.
https://doi.org/10.1080/17482798.2023.2299956

Holmarsdottir, Halla Bjørk ; Seland, Idunn ; Hyggen, Christer ; Roth, Maria (2024). Understanding The Everyday Digital Lives of Children and Young People. ISBN: 978-3-031-46928-2. 350 s. Springer Nature.

Holmarsdottir, Halla Bjørk ; Seland, Idunn ; Hyggen, Christer (2024). How can we understand the everyday digital lives of children and young people?. Holmarsdottir, Halla Bjørk; Seland, Idunn; Hyggen, Christer; Roth, Maria (Red.). Understanding The Everyday Digital Lives of Children and Young People. Springer Nature.

Holmarsdottir, Halla Bjørk (2024). The digital divide: Understanding vulnerability and risk in children and young people’s everyday digital lives. Holmarsdottir, Halla Bjørk; Seland, Idunn; Hyggen, Christer; Roth, Maria (Red.). Understanding The Everyday Digital Lives of Children and Young People. Springer Nature.

Holmarsdottir, Halla Bjørk ; Lafton, Tove ; Andreasen, Kristina Johnsdatter (2024). Children’s digital boundary crossings when moving in between porous ecosystems. Holmarsdottir, Halla Bjørk; Seland, Idunn; Hyggen, Christer; Roth, Maria (Red.). Understanding The Everyday Digital Lives of Children and Young People. Springer Nature.

Ayllón, Sara; Holmarsdottir, Halla Bjørk ; Lado, Samuel (2023). Digitally Deprived Children in Europe. Child Indicators Research.
https://doi.org/10.1007/s12187-022-10006-w

Holmarsdottir, Halla Bjørk ; Baily, Supriya; Skårås, Merethe ; Ramos, Kathy; Ege, April Maute; Heggernes, Sissil Lea ; Carsillo, Tami (2023). Exploring the Power of Internationalization in Teacher Education. Nordic Journal of Comparative and International Education (NJCIE). Vol. 7.
https://doi.org/10.7577/njcie.5233

Lafton, Tove ; Holmarsdottir, Halla Bjørk ; Kapella, Olaf; Sisask, Merike; Zinoveva, Liudmila (2023). Children’s Vulnerability to Digital Technology within the Family: A Scoping Review. Societies. Vol. 13.
https://doi.org/10.3390/soc13010011

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig