English version

Key inclusive development strategies for life-long learning (KIDS4ALLL)

I KIDS4ALLL er formålet å utvikle en ny metodikk som skal bidra til å redusere integrasjonsutfordringene som mange innvandrede barn og unge opplever i ulike læringsmiljøer – på både formelle og uformelle arenaer.

OsloMet er konsortiumpartner i forskningsprosjektet KIDS4ALLL. Prosjektet finansieres gjennom EUs rammeprogram Horizon 2020 under seksjon 6 med tittelen: «Europe in a Changing world – inclusive, innovative and reflective societies». Prosjektet har fokus på integrasjonsutfordringer knyttet til innvandrerbarn i utdannelsessammenhenger, og skal bidra til å styrke og verdsette transkulturell og tverrfaglig kompetanse i en svært variert elevpopulasjon. Prosjektet bekrefter behovet for livslang læring. 

Målet for prosjektet er å bidra til integrasjonsprosessen av barn og unge (migranter og ikke-migranter) i både utdanning og i sosiale kontekster. Dette skal skje ved å fremme kompetanse som et gjensidig sett av kunnskap (tilegnelse), ferdigheter (opplæring) og holdninger (overføring) som gjør det mulig for målgruppene å ha dialog (samarbeid) og dermed oppnå sitt fulle potensiale om livslang læring.

Forskningsspørsmålet er: Hvordan kan vi best hjelpe nyankomne barn og unge med hensyn til læring og integrasjon ved å legge til rette for at barn og unge kan lære av hverandre?

I KIDS4ALLL benyttes en læringsplattform som består av tre faser. I den første fasen gjennomføres en teoretisk kunnskapsinnsamling. Dette etterfølges av en ferdighetstrening i hvordan man kan lære bort egen kunnskap til jevnaldrende. Den tredje fasen er en samarbeidsfase der testdeltakerne skal produsere sitt eget læringsinnhold for å konsolidere og overføre kompetanse.

Prosjektet kan følges i sosiale medier: Facebook, Twitter, Instagram og LinkedIn

Film om livslang læring

KIDS4ALLL-konsortiumet har laget en video i anledning den internasjonale utdanningsdagen 24. januar 2022. Filmen har som mål å kort illustrere utviklingen av konseptet livslang læring (life long learning).

'Livslang læring' er et 2000-tallets utdanningsparadigme og er basert i 8 nøkkelkompetanser (beskrevet i videoen).

Denne korte og enkle videoen har blitt produsert for alle som er interessert i å lære mer om livslang læring, spesielt for studenter i høyere utdanning.

Se videoen (drive.google.com, mp4-format).

 • Om konsortiet

  Prosjektet ledes av professor Roberta Ricucci med teamet fra Universitetet i Torino i Italia. Konsortiet består av partnere og interessegrupper fra 17 land i og utenfor Europa som spenner over tre kontinenter. Konsortiet har blitt sammensatt basert på tre hovedkriterier, som er: partnernes bevissthet rundt temaet, nysgjerrighet og forskningsinteresse og ekspertise om feltet. 

 • Prosjektdeltakere OsloMet

   Laster inn ...
  • Deltakende institusjoner

   • University of Turin (Coordinator) – Italy
   • Oslo Metropolitan University – Norway
   • Tarki Social Research Institute – Hungary
   • Sirius – Policy Network on Migrant Education – Belgium
   • Koç University – Turkey
   • University of Peloponnese – Greece
   • University of Jena – Germany
   • University of Barcelona – Spain
   • University of Padua – Italy
   • INDIRE - National Institute for Documentation, Innovation and Educational Research – Italy
   • Levinsky College of Education – Israel
   • Ars Media Srl – Italy
   • Institute for Education – Malta
   • Foundation for Access to Rights – Bulgary
   • University of Girona – Spain