English version

DigiGen - Hvordan påvirker digitaliseringen barn og unges liv

Prosjektet undersøker hvordan digitalisering og teknologiutvikling påvirker barn og unges liv.

Om prosjektet

"Den digitale generasjonen" er den generasjonen av unge som aldri har opplevd en verden uten internett, smarttelefoner og sosiale medier. Det er dette prosjektets navn DigiGen henspiller på. 

Over en periode på tre år skal vi sammen med forskere fra hele Europa undersøke hvordan pågående digitalisering og teknologiutvikling påvirker barn og unges liv. Vi skal utvikle kunnskap om hvordan og på hvilke måter unges hverdagsliv kan påvirkes positivt av ny teknologi, men også se på mulige utfordringer denne teknologien gir i utdanning, familieliv, vennerelasjoner, fritid og sosial deltagelse.

Vår tilnærming er tverrfaglig, og i prosessen skal vi utvikle og teste nye og innovative metoder for datainnsamling og analyse, blant annet ved å involvere barn og unge som medforskere.

De overordnede prosjektmålene vil bidra til oppnåelse av FNs bærekraftsmål innen områdene god helse, god utdanning, likestilling mellom kjønnene, anstendig arbeid og økonomisk vekst, mindre ulikhet, og bærekraftige byer og samfunn.

Prosjektet ledes av professor Halla Bjørk Holmarsdottir ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier, og forskere fra Velferdsforskningsinstituttet NOVA deltar. Konsortiet består av forskningsinstitusjoner i sju europeiske land, samt et europeisk nettverk av sosialpolitiske sivilsamfunnsorganisasjoner som representerer interessene til familier.

Les mer på prosjektets nettsider (digigen.eu).

Følg prosjektet på Facebook (facebook.com/DigiGenEurope).

Abonner på DigiGens nyhetsbrev (mailchi.mp).

 • Deltakende institusjoner

  • OsloMet – storbyuniversitetet
  • Panteion University of Social and Political Sciences (UPSPS), Hellas
  • University of Leicester (UOL), Storbritannia
  • Austrian Institute of Family Studies, University of Vienna (AIF), Østerrike
  • Universitat de Girona (UdG), Spania
  • Paderborn University (UPB), Tyskland
  • University Babes-Bolyai (UBB), Romania
  • Tallinn University (TLU), Estland
  • Confederation of Family Organisations in the European Union (COFACE)
 • Deltakere ved OsloMet

   Laster inn ...
  Foreldre må snakke mer om det positive ved skjermbruk

  – Når barn og voksne snakker sammen om skjermbruk og spilling handler det ofte om regler om når, og hvor lenge, de kan være på skjerm. Ikke om hva de gjør.

  To mørhårede 16-årige jenter ser sammen på mobiltelefon og smiler.
  Media oppmuntrer til digital generasjonskonflikt

  Media tegner et ganske skremmende bilde av barn og unges hverdagsliv på nett. Sånt kan det bli generasjonskonflikt av, mener forskere fra NOVA ved OsloMet.

  Portrett Halla B. Holmarsdottir
  – Vi vet for lite om barn og unges digitale hverdagsliv

  Halla B. Holmarsdottir skal undersøke hvordan teknologi påvirker barn og unges liv.