English version
Inger Kristine Jensen

Inger Kristine Jensen

Kort om

Fagområde: Naturfag

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Fagdidaktikk

Emner

Naturfagdidaktikk   Realfagdidaktikk

Forskningsprosjekter

  • Flipped classroom i naturfag (FiNa)

    Flipped classroom i naturfag (FiNa) har som mål å utvikle og utforsker læringsdesign med hovedvekt på digitalt støttet omvendt undervisning for å fremme studentaktiv læring.

  • Kritisk tenkning i barneskolen (KriT)

    KriT er et flerfaglig prosjekt som eies av Utdanningsetaten (Oslo Kommune) med prosjektledelse på OsloMet. Prosjektet har som mål å utvikle en didaktikk for kritisk tenkning i barneskolen med utgangspunkt i barnelitteratur og nyheter.

Vitenskapelige publikasjoner

Aksland, Charlotte ; Jensen, Inger Kristine ; Ramton, Aase Marit T. Sørum (2019). Teaching science concepts by using multiple representations in primary science education. Elm, Annika; Morberg, Åsa (Red.). ATEE annual conference 2018 - A Future for All. Teaching for a sustainable society Proceedings. s. 41-52. ATEE - Association for Teacher Education in Europe.

Aksland, Charlotte ; Jensen, Inger Kristine ; Ramton, Aase Marit T. Sørum (2018). Begrepslæring i naturfag på småskoletrinnet. Palm, Kirsten; Michaelsen, Eva (Red.). Den viktige begynneropplæringen. En forskningsbasert tilnærming.. s. 269-289. Universitetsforlaget.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig