English version
Aase Marit T. Sørum Ramton

Aase Marit T. Sørum Ramton

Kort om

Aase Marit T. Sørum Ramton er førstelektor i kjemi- og naturfagsdidaktikk ved grunnskolelærerutdanningen (GFU), der hun underviser og veileder studenter på bachelor- og masternivå. Hennes forskningsinteresser er begynneropplæring i naturfag med særlig vekt på estetiske læreprosesser, begrepslæring og bruk av modeller, samt tilpasset undervisning for elever med stort læringspotensial.

Ramton er utdannet cand. scient. i analytisk kjemi fra Universitetet i Oslo og har en mastergrad i skolerettet utdanningsvitenskap med fagfordypning i musikk og musikkdidaktikk fra OsloMet – storbyuniversitetet (tittelen på oppgaven: Bruk av estetiske læringsprosesser på småskoletrinnet). Ramton har mangeårig undervisningserfaring fra grunnskolelærerutdanningen (kjemi, naturfagdidaktikk, utdanning for bærekraftig utvikling, FoU- og masterveiledning), videregående skole (kjemi, naturfag, matematikk, entreprenørskap og forvaltning og drift) og kulturskole (musikk). Hun har tidligere arbeidet som forsker i kjemisk industri.

Forskningsgrupper

Forskningsprosjekter

  • Flipped classroom i naturfag (FiNa)

    Flipped classroom i naturfag (FiNa) har som mål å utvikle og utforsker læringsdesign med hovedvekt på digitalt støttet omvendt undervisning for å fremme studentaktiv læring.

Vitenskapelige publikasjoner

Ramton, Aase Marit T. Sørum (2022). Estetiske læringsprosesser brukt i tilpasset opplæring på småskoletrinnet. Psykologi i kommunen (PIK).
https://psykisk-kommune.no/estetiske-laringsproses

Ramton, Aase Marit T. Sørum ; Kværnum, Hilde; Lindstrøm, Christine (2021). Hvordan kan naturfagundervisningen tilrettelegges bedre for elever med stort læringspotensial?. Psykologi i kommunen (PIK).

Pajchel, Katarina ; Ramton, Aase Marit T. Sørum (2021). Hvordan kan et utforskende undervisningsopplegg i naturfag støtte læring og motivasjon hos elever med stort læringspotensial?. 13 s. Nordic Studies in Science Education. Vol. 17.
https://doi.org/10.5617/NORDINA.7130

Pajchel, Katarina ; Ramton, Aase Marit T. Sørum ; Sollid, Per Øyvind Dokken (2019). Modeller og modellering i naturfag. Voll, Liv Oddrun; Øyehaug, Anne Bergliot; Holt, Anne (Red.). Dybdelæring i naturfag. s. 142-171. Universitetsforlaget.

Pajchel, Katarina ; Ramton, Aase Marit T. Sørum ; Sollid, Per Øyvind Dokken (2019). Matematikk i naturfag. Voll, Liv Oddrun; Øyehaug, Anne Bergliot; Holt, Anne (Red.). Dybdelæring i naturfag. s. 172-207. Universitetsforlaget.

Aksland, Charlotte ; Jensen, Inger Kristine ; Ramton, Aase Marit T. Sørum (2019). Teaching science concepts by using multiple representations in primary science education. Elm, Annika; Morberg, Åsa (Red.). ATEE annual conference 2018 - A Future for All. Teaching for a sustainable society Proceedings. s. 41-52. ATEE - Association for Teacher Education in Europe.

Aksland, Charlotte ; Jensen, Inger Kristine ; Ramton, Aase Marit T. Sørum (2018). Begrepslæring i naturfag på småskoletrinnet. Palm, Kirsten; Michaelsen, Eva (Red.). Den viktige begynneropplæringen. En forskningsbasert tilnærming.. s. 269-289. Universitetsforlaget.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig