English version
Toril Hægeland

Toril Hægeland

Kort om

Mine forskningsinteresser er knyttet til arbeid med muntlig fortelling, teater og lek, primært i begynneropplæringa, men også på andre trinn. Med duoen Brodin og Hægeland har jeg siden 2008 laget, spilt og produsert forestillinger for barn. Disse forestillingene kombinerer fortelling og teater og har som varemerke at de har innslag av interaktive elementer og filosofisk samtale. Noen titler - «stor og LITEN», «Frosk er frosk – sammen og alene» (tematiserer fremmedfrykt); «Sorgens kapittel» (om døden og å miste, følelser knyttet til sorg og tap); «Ringer i vann» (om tilhørighet og utenforskap); «Hvor er jeg nå?» (om to skogsdyr, sanser, vennskap og natur). Jeg forsøker å bringe erfaringer fra kunstnerisk utviklingsarbeide inn i undervisning og skoleutviklingsprosjekter.

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Humaniora   Litteraturvitenskapelige fag   Nordisk litteratur

Emner

Muntlig Fortelling   Samtalefortelling

Publikasjoner og forskningsresultater

Fagbøker⁄lærebøker

Hægeland, Toril ; Sandberg, Magnus H.; Steinset, Anne Synnøve; Haugen, Heidi Antell (2016). Mylder 4 Grunnbok. ISBN: 9788202506537. 202 s. Cappelen Damm AS.

Hægeland, Toril ; Sandberg, Magnus H.; Steinset, Anne Synnøve; Haugen, Heidi Antell (2016). Mylder 4 Grunnbok. ISBN: 9788202489328. 201 s. Cappelen Damm AS.

Hægeland, Toril ; Sandberg, Magnus H.; Steinset, Anne Synnøve; Haugen, Heidi Antell (2016). Mylder 4. Lærerens bok. ISBN: 9788202506575. 196 s. Cappelen Damm AS.

Hægeland, Toril ; Sandberg, Magnus H.; Steinset, Anne Synnøve; Haugen, Heidi Antell (2016). Mylder 4. Arbeidsbok. ISBN: 9788202506551. 190 s. Cappele Damm.

Hægeland, Toril ; Sandberg, Magnus H.; Steinset, Anne Synnøve; Haugen, Heidi Antell (2016). Mylder 4. Arbeidsbok. ISBN: 9788202506568. 190 s. Cappelen Damm AS.

Hægeland, Toril ; Sandberg, Magnus H.; Steinset, Anne Synnøve; Haugen, Heidi Antell; Reiten, Kristina (2015). Mylder 3 Lærerens bok. ISBN: 9788202475949. 196 s. Cappelen Damm AS.

Hægeland, Toril ; Sandberg, Magnus H.; Steinset, Anne Synnøve; Haguen, Heidi Antell; Reiten, Kristina (2015). Mylder 3 arbeidsbok. ISBN: 9788202440220. 124 s. Cappelen Damm AS.

Hægeland, Toril ; Sandberg, Magnus H.; Steinset, Anne Synnøve; Haugen, Heidi Antell; Reiten, Kristina (2015). Mylder 3 Grunnbok. ISBN: 9788202448578. 166 s. Cappelen Damm AS.

Hægeland, Toril ; Sandberg, Magnus H.; Haugen, Heidi Antell; Reiten, Kristina (2014). Mylder 2: Lærerens bok. ISBN: 9788202375720. 336 s. Cappelen Damm AS.
https://www.cappelendammundervisning.no/vare/mylde

Hægeland, Toril ; Sandberg, Magnus H.; Haugen, Heidi Antell; Reiten, Kristina (2014). Mylder 2: arbeidsbok. ISBN: 9788202404550. 128 s. Cappelen Damm AS.
https://www.cappelendammundervisning.no/vare/mylde

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig