Norwegian version
Aase Marit T. Sørum Ramton

Aase Marit T. Sørum Ramton

Research projects

  • Flipped classroom in science education (FiNa)

    Flipped classroom in science education (FiNa) aims at developing and investigating learning design based on digitally supported flipped classroom in order to facilitate student active learning.

Scientific publications

Ramton, Aase Marit T. Sørum (2022). Estetiske læringsprosesser brukt i tilpasset opplæring på småskoletrinnet. Psykologi i kommunen (PIK).
https://psykisk-kommune.no/estetiske-laringsproses

Ramton, Aase Marit T. Sørum ; Kværnum, Hilde; Lindstrøm, Christine (2021). Hvordan kan naturfagundervisningen tilrettelegges bedre for elever med stort læringspotensial?. Psykologi i kommunen (PIK).

Pajchel, Katarina ; Ramton, Aase Marit T. Sørum (2021). Hvordan kan et utforskende undervisningsopplegg i naturfag støtte læring og motivasjon hos elever med stort læringspotensial?. 13 p. Nordic Studies in Science Education. Vol. 17.
https://doi.org/10.5617/NORDINA.7130

Pajchel, Katarina ; Ramton, Aase Marit T. Sørum ; Sollid, Per Øyvind Dokken (2019). Modeller og modellering i naturfag. Voll, Liv Oddrun; Øyehaug, Anne Bergliot; Holt, Anne (Ed.). Dybdelæring i naturfag. p. 142-171. Universitetsforlaget.

Pajchel, Katarina ; Ramton, Aase Marit T. Sørum ; Sollid, Per Øyvind Dokken (2019). Matematikk i naturfag. Voll, Liv Oddrun; Øyehaug, Anne Bergliot; Holt, Anne (Ed.). Dybdelæring i naturfag. p. 172-207. Universitetsforlaget.

Aksland, Charlotte ; Jensen, Inger Kristine ; Ramton, Aase Marit T. Sørum (2019). Teaching science concepts by using multiple representations in primary science education. Elm, Annika; Morberg, Åsa (Ed.). ATEE annual conference 2018 - A Future for All. Teaching for a sustainable society Proceedings. p. 41-52. ATEE - Association for Teacher Education in Europe.

Aksland, Charlotte ; Jensen, Inger Kristine ; Ramton, Aase Marit T. Sørum (2018). Begrepslæring i naturfag på småskoletrinnet. Palm, Kirsten; Michaelsen, Eva (Ed.). Den viktige begynneropplæringen. En forskningsbasert tilnærming.. p. 269-289. Universitetsforlaget.These publications are obtained from Cristin. The list may be incomplete