English version
Per Øyvind Sollid

Per Øyvind Sollid

Forskningsprosjekter

  • Flipped classroom i naturfag (FiNa)

    Flipped classroom i naturfag (FiNa) har som mål å utvikle og utforsker læringsdesign med hovedvekt på digitalt støttet omvendt undervisning for å fremme studentaktiv læring.

  • Forskningsbasert lærerutdanning i naturfag (TRELIS)

    I prosjektet TRELIS vil vi utdanne naturfaglærere som kan bruke forskningsresultater til å utvikle egen undervisning og skape gode læringsmiljøer i naturfag for elevene.

  • Matematikk, naturfag og algoritmisk tenkning (MASCOT)

    MASCOT er et tverrfaglig og innovativt forskningsprosjekt som tar sikte på å utvikle kunnskap om undervisning, læring og vurderingsprosesser av algoritmisk tenkning i lærerutdanning og skole. Prosjektet har internasjonale samarbeidspartnere.

Vitenskapelige publikasjoner

Aalbergsjø, Siv Gundrosen; Sollid, Per Øyvind (2021). Learning through modelling in science: Reflections by pre-service teachers. Nordic Studies in Science Education . Vol. 17.

Pajchel, Katarina; Jegstad, Kirsti Marie; Eklund, Gunilla Brita Maria; Aalbergsjø, Siv Gundrosen; Sollid, Per Øyvind (2021). The role of school placement within research-based teacher education–through the eyes of science mentors. Teachers and Teaching: theory and practice .

Pajchel, Katarina; Ramton, Aase Marit T. Sørum; Sollid, Per Øyvind Dokken (2019). Matematikk i naturfag. Voll, Liv Oddrun; Øyehaug, Anne Bergliot; Holt, Anne (Red.). Dybdelæring i naturfag. Kapittel 7. s. 172-207. Universitetsforlaget.

Pajchel, Katarina; Ramton, Aase Marit T. Sørum; Sollid, Per Øyvind Dokken (2019). Modeller og modellering i naturfag. Voll, Liv Oddrun; Øyehaug, Anne Bergliot; Holt, Anne (Red.). Dybdelæring i naturfag. Kapittel 6. s. 142-171. Universitetsforlaget.

Hansen, Leif Ove; Hauge, Andreas; Myrheim, Jan; Sollid, Per Øyvind (2015). Extremal entanglement witnesses. 63 s. International Journal of Quantum Information . Vol. 13.

Hansen, Leif Ove; Hauge, Andreas; Myrheim, Jan; Sollid, Per Øyvind (2012). Low-rank positive-partial-transpose states and their relation to product vectors. 17 s. Physical Review A. Atomic, Molecular, and Optical Physics (PRA) . Vol. 85.
http://pra.aps.org/abstract/PRA/v85/i2/e022309

Sollid, Per Øyvind; Leinaas, Jon Magne; Myrheim, Jan (2011). Unextendible product bases and extremal density matrices with positive partial transpose. 10 s. Physical Review A. Atomic, Molecular, and Optical Physics (PRA) . Vol. 84.

Leinaas, Jon Magne; Myrheim, Jan; Sollid, Per Øyvind (2010). Low-rank extremal positive-partial-transpose states and unextendible product bases. 6 s. Physical Review A. Atomic, Molecular, and Optical Physics (PRA) . Vol. 81.

Leinaas, JM; Myrheim, Jan; Sollid, PO (2010). Numerical studies of entangled positive-partial-transpose states in composite quantum systems. 12 s. Physical Review A. Atomic, Molecular, and Optical Physics (PRA) . Vol. 81.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig