English version

Forskningsbasert lærerutdanning i naturfag (TRELIS)

I prosjektet TRELIS vil vi utdanne naturfaglærere som kan bruke forskningsresultater til å utvikle egen undervisning og skape gode læringsmiljøer i naturfag for elevene. Vi arbeider med utdanningen på campus så vel som med praksisskoler og søker å bygge «lærende nettverk» der både lærerstudenter og erfarne lærere inngår.

I prosjektet samarbeider naturfaglærerutdanningsmiljøene ved OsloMet og Høgskulen på Vestlandet med Lillestrøm kommune (gjennom Lillestrøm realfagssenter), VilVite vitensenter i Bergen, Durham University, Nord universitet, Københavns Professionshøjskole og Universitetet i Oslo. TRELIS søker å utvikle lærende nettverk der lærerutdannere, lærerstudenter (på campus og i skolepraksis) og praktiserende lærere utforsker hvordan forskningsresultater kan brukes til å støtte elevers motivasjon og læring i naturfag.

TRELIS vil bl.a. bruke case-studier og designbaserte forskningsmetoder til å studere forutsetningene for forskningsbasert lærerutdanning på høyskoler og universiteter, samt på skoler. Videre vil vi bidra til å videreutvikle utdanningsprogrammene: Vi vil se på struktur og innhold i lærerutdanningsprogrammene med fokus på forskningsoppgaver (spesielt masteroppgaven) som studentene møter gjennom studiet.  

De nye læreplanene i naturfag har utforskende arbeidsmåter og programmering og modellering som to framtredende elementer. TRELIS vil utvikle og prøve ut læringsressurser til bruk i skolens naturfagundervisning innen disse to områdene. I utviklingen tar vi utgangspunkt i eksisterende naturfagdidaktisk forskning, og gjennom designbaserte forskningsmetoder bidrar vi til å videreutvikle forskningen samtidig som vi leverer velprøvde og forskningsbaserte læringsressurser til norsk skole. Master- og ph.d.-studenter vil delta i denne prosessen, og utvikling, utprøving og spredning vil skje i samarbeid med Lillestrøm realfagssenter og VilVite-senteret i Bergen.  

Siden 5-årig grunnskolelærerutdanning (spesielt masterdelen) nettopp nå er under utvikling samtidig som nye læreplaner trer i kraft i skolen, er TRELIS i en unik posisjon til å følge, dokumentere og bidra positivt til implementeringen av begge disse store utdanningsreformene. Prosjektet vil samtidig styrke de involverte lærerutdanningsmiljøene og gjøre disse bedre rustet til å videreutvikle forskningsbasert lærerutdanning – blant annet ved å utdanne ph.d.-kandidater og bidra til diskusjonen om hva som er god naturfagopplæring og god naturfaglærerutdanning.

 • Samarbeidspartnere

  • OsloMet – storbyuniversitetet
  • Høgskulen på Vestlandet (HVL)
  • Lillestrøm kommune
  • VilVite vitensenter, Bergen
  • Durham University
  • Nord universitet 
  • Københavns Professionshøjskole
  • Universitetet i Oslo
 • Medlemmer

  Laster inn ...