English version

Flipped classroom i naturfag (FiNa)

Flipped classroom i naturfag (FiNa) har som mål å utvikle og utforsker læringsdesign med hovedvekt på digitalt støttet omvendt undervisning for å fremme studentaktiv læring.

Om prosjektet

Mange elever opplever at naturfagstimene på skolen ikke gjenspeiler mangfoldet av arbeidsmetoder og kunnskap som dette fagområdet dekker. Fremtidens naturfaglærere trenger derfor å få erfaring med og kunnskap om arbeidsmåter og aktiviteter som kan skape læring, undring, interesse, engasjement og naturglede.

Omvendt undervisning (flipped classroom) er en undervisningsmetodikk hvor studentene introduseres for nytt fagstoff før klasseromsundervisningen, gjerne ved hjelp av digitale verktøy. På denne måten kan tiden med lærerutdanner og medstudenter i større grad brukes til aktiviteter og diskusjoner, fremfor forelesninger. Målet med omvendt undervisning er med andre ord å bruke den verdifulle klasseromstiden til studentaktiv læring.

Prosjektet Flipped classroom i naturfag (FiNa) tar utgangspunkt i naturfagslærerutdanningen ved OsloMet – storbyuniversitetet og involverer undervisning på både den 5-årige grunnskolelærerutdanningen (MGLU) og videreutdanningskurs for lærere (Kompetanse for kvalitet, KFK). 

Prosjektet har tre overordnede mål:

  1. Utvikle en mer studentaktiv og eksemplarisk undervisning i naturfaglærerutdanning
  2. Gi lærerstudentene erfaring med omvendt undervisning og hvordan legge til rette for økt elevaktivitet
  3. Bedre integreringen av fag og didaktikk i naturfagslærerutdanningen 

I prosjektet involveres lærerutdannere og studenter i å utvikle omvendt undervisningssekvenser som prøves ut i egen undervisning. Ressurser i form av videoer, oppgaver og aktiviteter vil bli gjort tilgjengelige på åpne plattformer og kunne brukes i undervisning i både lærerutdanning og skole. Prosjektet følges og dokumenteres gjennom forskning på hvordan studenter og lærerutdannere utvikler kompetanse i å tilrettelegge for studentaktiv læring gjennom digitalt støttet omvendt undervisning.

  • Prosjektdeltakere fra OsloMet

    Laster inn ...