English version

Matematikk, naturfag og algoritmisk tenkning (MASCOT)

MASCOT er et tverrfaglig og innovativt forskningsprosjekt som tar sikte på å utvikle kunnskap om undervisning, læring og vurderingsprosesser av algoritmisk tenkning i lærerutdanning og skole. Prosjektet har internasjonale samarbeidspartnere.

Algoritmisk tenkning (AT) regnes som en generisk kompetanse for det 21. århundre. Som en generisk ferdighet tar AT sikte på å fremme studentenes analytiske og kritiske tenkning, kreativitet og problemløsing. Disse ferdighetene er avgjørende for læring og demokratisk deltakelse i fremtidens samfunn. 
AT er ikke et nytt begrep, men har nylig fått en mer fremtredende status gjennom inkludering i nordiske læreplaner (og i Norge fra 2020). Til tross for denne utbredte forankringen av AT i skolen, er det fortsatt mangel på allment kjent forståelse for hva AT faktisk innebærer.

MASCOT (Mathematics, Science and Computational Thinking) tar sikte på å utvikle kunnskap om lærings- og vurderingsprosessene i algoritmisk tenkning i lærerutdanning og skole, primært innen matematikk og naturfag. Prosjektets forskning skal videre danne grunnlag for utvikling av nye undervisnings- og vurderingspraksiser.  Det er et mål å sørge for at kunnskap fra forskning i skoler og lærerutdanningsprogrammer gjensidig informerer hverandre for å forbedre profesjonell undervisnings- og vurderingspraksis på begge arenaer. Prosjektet vil oppnå dette ved å gjennomføre intervensjoner ved lærerutdanningsprogrammer og skoler knyttet til de Nordiske deltagerinstitusjoner, og legger vekt på samarbeid og utveksling og mellom partnerne for å trekke lærdom fra hverandres ekspertise. MASCOT sikter mot å utvikle en helhetlig introduksjon til algoritmisk tenkning (ev. tillegg som profesjonell kompetanse) i lærerutdanning med vekt på anvendelser i matematikk og naturfag. I tillegg til nært samarbeid med skoler, er det et mål å utvikle forskningsbaserte undervisnings- og vurderingspraksiser.   

MASCOT er organisert som et samarbeidsprosjekt basert på et langtidssamarbeid mellom lærere, studenter og forskere. Den overordnede forskningstilnærmingen er design-basert forskning (design-based research). MASCOT er et  tverrfaglig forskningsprosjekt som samler et konsortium av eksperter fra ledende nordiske lærerutdanningsinstitusjoner i Norge, Finland og Danmark og involverer 5 partnerskoler i Norge og Finland.

 • Samarbeidspartnere

  • Kalle Jutti University of Helsinki 
  • Jari Lavonen University of Helsinki 
  • Anni Loukomies University of Helsinki
  • Ari Myllyviita Kulosaari secondary school 
  • Aleksi Markkanen Viikki teacher training school 
  • Erika Perttuli-Borobio
  • Thomas Frågåt Høyskolen Innlandet 
  • Kristin Ebbesen Høyskolen Innlandet 
  • Vibeke Schrøder Københavns Professionshøjskole 
  • Mads Middelboe Rehder Københavns Professionshøjskole 
  • Thilde Emilie Møller Københavns Professionshøjskole
  • Vigernes skole 
  • Fagerlund skole 
  • Refstad skole
  • Vollebekk skole
 • Medlemmer

  Laster inn ...