English version
Ruth Seierstad Stokke

Ruth Seierstad Stokke

Kort om

På OsloMet underviser jeg i litteraturdidaktikk på masterkurs i den femårige lærerutdanningen. Jeg underviser også på videreutdanningskurs i norsk og i andrespråksdidaktikk for lærere i skolen. Innen forsknings- og utviklingsarbeid arbeider jeg særlig med bruk av barnelitteratur i skolen og norsk som andrespråk. Jeg er opptatt av å formidle et mangfold innen barnelitteratur i norsfaget. Jeg har studert samtaler om litteratur i flerspråklige klasserom og er opptatt av hva vi kan lære av det elever sier om litteratur. For tiden er jeg redaktør for et temanummer om kritisk tenking i barnelitteraturen i tidsskriftet Nordic Journal of Childlit Aesthetics/Barnelitterært forskningstidsskrift sammen med kollegaer fra OsloMet. Dette er en del av et NFR-finansiert forskningsprosjekt om kritisk tenking i skolen, KriT. I tillegg til forskergruppene jeg er med i på OsloMet, er jeg medlem av forskergruppene Nature in Children’s Literature and Culture på  HVL og Indigenous Topics in Education på NTNU. Jeg er medredaktør for bøkene Møter med barnelitteratur og Samtalens didaktiske muligheter. 

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Humaniora

Emner

Litteraturdidaktikk   Barnelitteratur   Økokritikk   Kognitiv litteraturteori og mentalisering   Begynneropplæring   Samisk litteratur

Forskningsprosjekter

  • Kritisk tenkning i barneskolen (KriT)

    KriT er et flerfaglig prosjekt som eies av Utdanningsetaten (Oslo Kommune) med prosjektledelse på OsloMet. Prosjektet har som mål å utvikle en didaktikk for kritisk tenkning i barneskolen med utgangspunkt i barnelitteratur og nyheter.

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner

Tønnessen, Elise Seip; Stokke, Ruth Seierstad (2022). Møter med barnelitteratur. Introduksjon for lærere. 2. utg. ISBN: 9788215057255. 426 s. Universitetsforlaget.

Tørnby, Hilde; Stokke, Ruth Seierstad (2022). Estetiske dimensjoner i litteraturmøter. Tønnessen, Elise Seip; Stokke, Ruth Seierstad (Red.). Møter med barnelitteratur. Introduksjon for lærere. 2. utg.. s. 357-382. Universitetsforlaget.

Stokke, Ruth Seierstad; Karlsen, Silje Solheim (2021). "Så den fremmede ikke blir mer fremmed." Samisk lyrikk i norskfaget. Simonhjell, Nora; Jager, Andreas Benedikt (Red.). Norsk litterær årbok 2021. s. 142-168. Det Norske Samlaget.

Stokke, Ruth Seierstad (2020). Natureculture in a Stallo tale: Harmonious dwelling or troubling postequilibrium? The picturebook Sølvmånen by Sissel Horndal (2015). 12 s. Barnelitterært forskningstidsskrift. Vol. 11.
https://doi.org/10.18261/issn.2000-7493-2020-01-03

Tørnby, Hilde; Stokke, Ruth Seierstad (2018). Estetiske dimensjoner i litteraturmøter. Stokke, Ruth Seierstad; Tønnessen, Elise Seip (Red.). Møter med barnelitteratur - Introduksjon for lærere. s. 325-350. Universitetsforlaget.

Stokke, Ruth Seierstad; Tønnessen, Elise Seip (2018). Møter med barnelitteratur - Introduksjon for lærere. ISBN: 9788215027401. 396 s. Universitetsforlaget.

Stokke, Ruth Seierstad; Palm, Kirsten (2017). Å strekke seg etter ordene. Samtaler om bildebøker i det flerspåklige klasserommet. Garmann, Nina Gram; Ommundsen, Åse Marie (Red.). Danne og utdanne. Litteratur, språk og samtale. s. 99-118. Novus Forlag.

Palm, Kirsten; Stokke, Ruth Seierstad (2015). Utforskende samtaler i flerspråklige klasserom. Christensen, Hanne; Stokke, Ruth Seierstad (Red.). Samtalens didaktiske muligheter. s. 83-102. Gyldendal Akademisk.

Christensen, Hanne; Stokke, Ruth Seierstad (2015). Samtalens didaktiske muligheter. ISBN: 9788205482654. 219 s. Gyldendal Akademisk.

Stokke, Ruth Seierstad (2014). "Men han har forskjellig farge på øynene." Om barns møte med litteratur i skolen sett i lys av teori om mentalisering og Theory of Mind. Norsklæreren.
http://hdl.handle.net/10642/2245

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig