English version
Ruth Seierstad Stokke

Ruth Seierstad Stokke

Kort om

Kan litteratur hjelpe elever til å forstå andre mennesker og seg selv bedre? Hvordan kan norskfaget fremme leseglede og forståelse for mangfold? Dette er spørsmål jeg er opptatt av i min undervisning og forskning i lærerutdanningen på OsloMet. Jeg er også opptatt av hvilket potensial barnelitteraturen har til å fremme barns utvikling, forståelse av naturen og evne til kritisk tenking. I litterære analyser og resepsjonsstudier ønsker jeg å formidle et mangfold barnelitteratur i norsfaget, blant annet samisk litteratur. I tillegg forsker jeg på bruk av digitale verktøy i begynneropplæring og hvordan en kan fremme språkutvikling ved bruk av litteratur i flerspråklige klasserom. I tillegg til forskergruppene jeg er med i på OsloMet, er jeg medlem av forskergruppene Nature in Children’s Literature and Culture på  HVL og Indigenous Topics in Education på NTNU. Jeg er medredaktør for bøkene Møter med barnelitteratur og Samtalens didaktiske muligheter. 

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Humaniora

Emner

Litteraturdidaktikk   Barnelitteratur   Økokritikk   Kognitiv litteraturteori og mentalisering   Begynneropplæring   Samisk litteratur

Forskningsprosjekter

  • Kritisk tenkning i barneskolen (KriT)

    KriT er et flerfaglig prosjekt som eies av Utdanningsetaten (Oslo Kommune) med prosjektledelse på OsloMet. Prosjektet har som mål å utvikle en didaktikk for kritisk tenkning i barneskolen med utgangspunkt i barnelitteratur og nyheter.

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner

Giæver, Tonje Hilde ; Stokke, Ruth Seierstad ; Røed, Dag Freddy (2024). Læreres oppfatninger om å skrive seg til lesing med digital lydstøtte (STL+). Nordic Journal of Digital Literacy. Vol. 10.
https://doi.org/10.23865/njlr.v10.5841

Tørnby, Hilde ; Stokke, Ruth Seierstad (2022). Estetiske dimensjoner i litteraturmøter. Tønnessen, Elise Seip; Stokke, Ruth Seierstad (Red.). Møter med barnelitteratur. Introduksjon for lærere. 2. utg.. s. 357-382. Universitetsforlaget.

Tønnessen, Elise Seip; Stokke, Ruth Seierstad (2022). Møter med barnelitteratur. Introduksjon for lærere. 2. utg. ISBN: 9788215057255. 426 s. Universitetsforlaget.

Stokke, Ruth Seierstad ; Karlsen, Silje Solheim (2021). "Så den fremmede ikke blir mer fremmed." Samisk lyrikk i norskfaget. Simonhjell, Nora; Jager, Andreas Benedikt (Red.). Norsk litterær årbok 2021. s. 142-168. Det Norske Samlaget.

Stokke, Ruth Seierstad (2020). Natureculture in a Stallo tale: Harmonious dwelling or troubling postequilibrium? The picturebook Sølvmånen by Sissel Horndal (2015). 12 s. Barnelitterært forskningstidsskrift. Vol. 11.
https://doi.org/10.18261/issn.2000-7493-2020-01-03

Stokke, Ruth Seierstad ; Tønnessen, Elise Seip (2018). Møter med barnelitteratur - Introduksjon for lærere. ISBN: 9788215027401. 396 s. Universitetsforlaget.

Tørnby, Hilde ; Stokke, Ruth Seierstad (2018). Estetiske dimensjoner i litteraturmøter. Stokke, Ruth Seierstad; Tønnessen, Elise Seip (Red.). Møter med barnelitteratur - Introduksjon for lærere. s. 325-350. Universitetsforlaget.

Stokke, Ruth Seierstad ; Palm, Kirsten (2017). Å strekke seg etter ordene. Samtaler om bildebøker i det flerspåklige klasserommet. Garmann, Nina Gram; Ommundsen, Åse Marie (Red.). Danne og utdanne. Litteratur, språk og samtale. s. 99-118. Novus Forlag.

Palm, Kirsten ; Stokke, Ruth Seierstad (2015). Utforskende samtaler i flerspråklige klasserom. Christensen, Hanne; Stokke, Ruth Seierstad (Red.). Samtalens didaktiske muligheter. s. 83-102. Gyldendal Akademisk.

Christensen, Hanne ; Stokke, Ruth Seierstad (2015). Samtalens didaktiske muligheter. ISBN: 9788205482654. 219 s. Gyldendal Akademisk.

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig